Kooldioxidepeil atmosfeer maakt grootste sprong ooit gemeten

De kooldioxideconcentratie op 9 mei 2024

De kooldioxideconcentratie op 9 mei 2024 op Manau Loa (afb: keelingcurve.ucsd.edu)

De maandelijkse gemiddelde concentratie kooldioxide in de atmosfeer in maart 2024 bij het Mauna Loa-obervatorium van NOAA in Hawaï, was 4,7 delen per miljoen (ppm) hoger dan die gemeten in maart vorig jaar en daarmee de hoogste ooit gemeten. In plaats van dat de CO2-uitstoot afneemt lijkt die alleen maar groter te worden.
De voorgaande hoogste jaartoename van welk maand ook was een sprong van 4,1 ppm tussen juni 2015 en juni 2016. Net als in dat jaar heeft El Niño grote invloed gehad op de mondiale weerpatronen, waardoor de stijging van het kooldioxideconcentratie zou zijn te verklaren. “Helaas blijven we records breken”, zegt Ralph Keeling, directeur van het CO2-programma van de Scripps-instituut voor oceanografie in San Diego. “De reden is de aanhoudende mondiale groei van het verbruik van fossiele brandstoffen.”
De CO2-concentratie heeft de neiging vooral snel te stijgen tegen het einde van een El Niño-periode. Voorheen vond de snelste groei van het broeikasgas plaats begin 2016, aan het einde van het El Niño-seizoen. El Niño-groeistijgingen komen bovenop de langetermijntoename door de broeikasgasuitstoot. Tussen 2016 en nu is die uitstoot met 5% toegenomen.
De grotere groei lijkt niet helemaal aan El Niño toe te schrijven. Het groeitempo tussen april vorig en dit jaar daalde naar 3,6 ppm maar dat is nog steeds een groei. Gezien de groei in de eerste vier maanden van dit jaar ligt de stijging dit jaar duidelijk boven die in 2016. Als El Niño het patroon van de laatste El Niño volgt, dan zal de wereld nog enkele maanden een zeer hoog groeipercentage kennen, stelt Keeling.

Sneller dan ooit

“Deze recente golf laat zien hoe ver we nog moeten gaan om het klimaatsysteem te stabiliseren. Voor stabilisatie is het nodig dat de CO2-uitstoot gaat dalen. In plaats daarvan stijgt die sneller dan ooit.”

De gegevens voor begin 2023 werden verzameld op de top van Mauna Kea op Hawaï, waar meetapparatuur is geïnstalleerd na de uitbarsting van de Mauna Loa in november 2022. Het Mauna Kea-record loopt parallel met het op de Mauna Loa gemeten record en de twee records zouden prima overeenkomen.

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *