Tegenwoordige ouderen steeds grotere klimaatzondaars

60plussers“Oudere mensen die de tweede wereldoorlog hadden meegemaakt waren zuinig. De nieuwe bejaarden zijn anders”, zegt Edgar Hertwich van de NTNU in Noorwegen. Hij en collega’s hebben de koolstofvoetafdruk naar leeftijd gemeten in 2005, 2010 en 2015 in de EU, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Australië en Japan. Die koolstofvoetafdruk van de bevolking ouder dan 60 blijkt te zijn toegenomen van 25% van de broeikasgasuitstoot in 2005 naar 33% in 2015.
De 60plussers zijn vertegenwoordigers van de geboortegolfgeneratie na de tweede wereld oorlog. Die hebben een heel ander consumptiepatroon dan wat de onderzoekers de ‘stille generatie’ noemt, die geboren is tussen 1928 en 1945. De hedendaagse ouderen besteden meer geld aan huizen, aan energie en voeding, stelt Hertwich. In 2005 waren de 60plussers verantwoordelijk voor minder uitstoot dan de groepen 30 tot 44 jaar en 45 tot 59 jaar. In 2015 waren ze de eerstgenoemde groep voorbij en kwamen op het niveau van de laatste.
De grijze golf overspoelt de wereld en dat lijkt dan geen goed nieuws voor het tegengaan van de klimaatverandering. Medeonderzoeker Heran Zheng denkt dat de 60plussers de groep 44 tot 59 inmiddels voorbij is en qua broeikasgasveroorzakers op nummer 1 staan. In Japan schijnen de 60plussers zelfs verantwoordelijk voor de helft van de broeikasgasuitstoot te zijn. De boodschap lijkt te zijn dat hoe meer 60plussers een bevolking telt hoe lastiger het is de klimaatdoelen te halen.
Zheng: “Hun verbruikspatronen zijn nogal vast. Zo zou het voordelig zijn als meer mensen kleiner gaan wonen als de kinderen het huis uit zijn. Hopelijk ontstaan er meer ouderengemeenschappen, vervoerssystemen en infrastructuur (voor ouderen, neem ik aan; as).”

Lokaal

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen veroorzaken ouderen meer lokale uitstoot. Jongere leeftijdsgroepen kopen meer ingevoerde producten, die een uitstoot elders veroorzaken. Als iemand met pensioen gaat dan gaat die meestal ook in inkomen achteruit, maar in de bestudeerde landen hebben veel ouderen gaandeweg een aanzienlijk vermogen verzameld, meestal in de vorm van hun woning. Dat stelt ze in staat hun consumptiepatroon te handhaven. Zheng: “Dat gebeurt vooral op koolstofintensief terrein zoals energie. Steeds meer mensen in die leeftijdsgroep woont alleen. Dat is niet in alle landen zo maar dat is wel het algemene plaatje.”
De ouderen in Australië en de VS zijn de grootste klimaatzondaars met gemiddeld een koolstofvoetafdruk van 21 ton kooldioxide-equivalenten, bijna het dubbele van het Europese gemiddelde. In Europa zit Luxemburg aan top met 19 ton. Noorse 60plussers zijn verantwoordelijk voor 12 ton per persoon, aanzienlijk meer dan in Zweden (7,4 ton) en Denen (10,2 ton). In Europa staan Roemenië, Letland, Hongarije, Kroatië en Estland op de laagste plaatsen wat betreft de uitstoot per 60plusser.

Hoewel de verdeling van de uitstoot over de leeftijdsgroepen is veranderd is het wel zo dat die tussen 2005 en 2015 is gedaald, een daling die wordt geleid door de jongeren. 30minners reduceerden de uitstoot met 3,7 ton, de groep 30 tot 44 jaar met 2,7 ton, 45 tot 59 jaar met 2,2 ton en de 60plussers met 1,5 ton.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *