De Europese bossen worden steeds bruiner

Verbruining bossen Europa

Vooral Spanje wordt ernstig getroffen door de verbruining van zijn bossen (afb: Mauro Hermann et. al)

In de afgelopen twintig jaar zijn de bossen in Europa steeds bruiner geworden, zo blijkt uit satellietopnamen. De verbruining heeft zijn voorlopige ‘hoogtepunt’ in de zomer van 2022 bereikt. Droogte is niet de enige oorzaak.

De de kleuren van opnames van de bossen in het Middelandsezeegebied van vorig jaar juli lijken op die welke gewoonlijk pas in de herfst te zien zijn. De kleurverschuiving heeft direct te maken met de grotere ‘druk’ op de bomen door de weersomstandigheden en met de algemene verzwakking van de gezondheid van de bossen, stellen de onderzoekers. Anders gezegd: ze zijn langzaam aan het sterven.
De verbruining is nog ooit zo sterk geweest als het vorig jaar zomer, de warmste ooit gemeten in Europa. Ruim eenderde (37%) van de bossen in het Middelandsezeegebied en in de gematigder streken waren vorige zomer (te) bruin.

Droogte heeft daarbij zeker een rol gespeeld, maar dat is niet de enige oorzaak van de verbruining. Eerdere droogtes hebben niet eerder zo’n kleurverandering veroorzaakt als in 2022, stellen de onderzoekers. Er lijkt geen direct verband te zijn.
Droogtes zouden zich langere tijden moeten voordoen, maar ook de hogere temperaturen hebben er mee te maken. Zo zou in de hittegolfzomer van 2003 de kleur van de Europese bossen weinig veranderd zijn.

Vanaf 2018 zichtbaar

Eigenlijk pas vanaf 2018 wordt die kleurverandering zichtbaar toen diverse droogteperiodes en hittegolven elkaar opvolgden, maar ook dat tweetal geeft geen voldoende verklaring voor de kleurverandering.  De aardopwarming heeft niet op alle boomsoorten hetzelfde effect: sommige soorten zijn daar beter tegen bestand dan andere. Ook zouden door de hogere temperaturen parasieten en ziektes ernstiger huishouden. Daarnaast leveren ook verbrande natuurgebieden hun bijdrage aan de verbruining. Gevoeglijk kan gesteld worden dat de verbruining een direct gevolg is van de aardopwarming.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *