Het wordt vaker langer warm in steden

Zwitserland

Zwitserland (afb: Univ. v. Zürich)

De aardopwarming is nog maar iets meer dan 1°C sedert het begin van het industriële tijdperk, maar nu merken we al duidelijk de gevolgen daarvan. Door de verregaande klimaatlaksheid van overheden en burgers in de rijke landen zal die stijging voorlopig niet ten einde zijn en onderzoekers van de universiteit van Zürich voorspellen dan ook dat steden tussen nu en het eind van deze eeuw steeds vaker te maken krijgen met steeds langere hittegolven. Ze onderzochten de ontwikkelingen in vijf Zwitserse steden. Lugano en Genève zouden er het meeste last van hebben.
De hete zomers hebben nu al grote gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook voor de energieopwekking en landbouw. Wat dat betreft staat ons nog wat te wachten, stellen de onderzoekers. Volgens hen zullen die verwoestende hittegolven vijf tot acht keer vaker kunnen voorkomen in de Zwitserse steden. “We zullen de steden moeten aanpassen aan die extreme hittegolven door de warmte overdag te verminderen en de afkoeling ’s nachts te verbeteren om de bevolking te wapenen tegen extremere hittegolven”, stelt Saïd Ashraf.

In hun onderzoek gebruikten Ashraf en de zijnen drie meetwijzen: de frequentie van zulke gebeurtenissen die ten minste twee dagen duurt (dag en nacht en alleen dag) en de totale lengte. Die gegevens combineerden ze met drie uitstootscenario’s (laag, matig, hoog) in drie periodes in verleden (1980-2020), nabije toekomst (2020-2050) en verre toekomst (2070-2100).
Ze kwamen tot de conclusie dat het aantal hete dagen en nachten aanzienlijk zal toenemen in alle vijf steden (Bazel, Bern, Genève, Lugano en Zürich). Lugano zal het meest te lijden krijgen met 65,8 dagen in het verleden, 110 in de nabije toekomst en 371 dagen in de verre toekomst. Voor Genève zouden die cijfers achtereenvolgens zijn: 48, 110 en 362. Voor de drie andere steden liggen de hittegolfdagen lager, maar ze stijgen wel. Bazel: 48, 74, 217 dagen, Bern: 15, 44, 231 dagen en Zürich: 14, 50 en 217 dagen.

In alle scenario’s

Volgens Ashraf zal die toename van hitteperiodes in alle emissiescenario’s gebeuren, maar uiteraard met een aanzienlijke hogere kans als er weinig aan de broeikasgasuitstoot wordt gedaan. “Een warme dag gevolgd door een warme nacht zonder verkoeling wordt het nieuwe normaal tegen het eind van de eeuw. Daarom moeten beleidsmakers en belanghebbenden aanpassingsmaatregelen goed analyseren voor ze ingevoerd worden.”

Zelf zijn de onderzoekers bezig dergelijke maatregelen onder de loep te nemen. Daarbij gaat het om zaken als de verdichting van de vegetatie, verbetering watergebruik, verminderen antropogene warmtevorming door gebruik van groene, vernieuwbare energie, het veranderen van de tijden van activiteiten buiten de deur e.d.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *