Koolstofbommen bedreigen de wereld

TotalEnergies in MozambiqueHet vorig jaar vonden onderzoekers rond Kjell Kühne van de universiteit van Leeds op de wereld zo’n 425 ‘koolstofbommen’ (winplaatsen van fossiele brandstoffen), die elk voor, indien verbrand, een broeikasgasuitstoot van meer dan 1 gigaton (miljard ton) aan CO₂-equivalent zouden opleveren. Daarvan zijn er overigens inmiddels drie ‘afgefakkeld’ (=gestaakt). De Franse krant Le Monde heeft er een mooi (beeld)verhaal van gemaakt, voor zover dat mogelijk is voor zo’n giftig onderwerp. Van de 422 koolstofbommen zijn er 228 kolenmijnen. De rest gaat om olie- en gaswinprojecten.
294 koolstofbommen zouden tezamen bij verbranding een broeikasgasuitstoot van 880 miljard ton opleveren. De overige 128 zouden nog eens ‘goed’ zijn voor 300 gigaton. Die uitstoot zou ruim voldoende zijn om het onmogelijk te maken de aardopwarming onder de 1,5°C te houden.
De ruimte die de mensheid nog heeft om dat te bereiken, heel misleidend koolstofbudget genoemd, is 500 gigaton. In 2022 stootte de mensheid 36,7 gigaton uit en die uitstoot stijgt nog steeds. De hoeveelheid potentiële broeikasgassen uit die 422 koolstofbommen is ook ruim meer dan de ruimte die de mensheid heeft om de opwarming onder de 2°C te houden. Daarbij is geen rekening gehouden met de duizenden kleinere koolstofbommen.

China, Rusland en de VS herbergen tezamen meer dan de helft van de potentiële broeikasgasuitstoot. China heeft 141 koolstofbommen met 28% van de potentiële uitstoot, Rusland 40 met 10% van de potentiële uitstoot en de VS 28 ‘bommen’ die tezamen goed zouden zijn voor 13% van de mogelijke broeikasgasemissies. Ondanks alle mooie voornemens van president Biden investeren de VS nog veel in vooral de destructieve schaliewinning van olie en gas.

In 2022 kregen de ontwikkelaars van de koolstofbommen zo’n 160 miljard euro aan financiering. De oliemaatschappijen beweren dat ze doorgaan met de winning vanwege de groeiende vraag en om te voorkomen dat we met energietekorten te kampen krijgen, maar volgens het Internationaal Energieagentschap in Parijs zouden die investeringen in nieuwe projecten niet nodig zijn voor de leveringszekerheid van energie.

Die zaak is natuurlijk cruciaal, want nieuwe winprojecten zullen nog zeker tientallen actief blijven en dus broeikasgassen produceren. Zo zou een project van de Franse oliemaatschappij  TotalEnergies in Mozambique (vloeibaar aardgas) nog tot in het begin van de 22ste eeuw productief (kunnen) zijn.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *