“1,5°C is vanwege cryosfeer de enige optie”

Zeeijsbedekking Noordpool op 29 mei 2023

Zeeijsbedekking Noordpool op 29 mei 2023. Het zeeijs is de laatste jaren ook veel dunner geworden (r) (afb: Climate Reanalyzer.org)

De cryosfeer is de ijswereld: de Noord- en Zuidpool, de gletsjers en ijsmeren. Zo’n 350 ijsonderzoekers hebben er nu in een open brief aan de wereld (of eigenlijk de deelnemers van de komende klimaatconferentie COP28) op aangedrongen de aardopwarming onder de 1,5°C te houden. Zou dat niet lukken dan zal de wereldijsvoorraad snel kleiner worden met katastrofale gevolgen, stellen ze.
Volgens de ijsonderzoekers, die onderdeel uit maken van het internationale cryosfeerklimaatinitiatief (ICCI), zou een opwarming van 2°C zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken het meeste ijs in tropische en aanpalende gebieden doen smelten en de situatie in het Noord- en Zuidpoolgebied sterk verslechteren.  Dat zou tot een zeespiegelstijging van 12 tot 20 m kunnen leiden.

Enige optie

In december 2015 is in Parijs afgesproken de opwarming onder de 2°C, bij voorkeur onder de 1,5°C ten opzichte van de voorindustriële periode. Acht jaar later hebben we het nog niet voor elkaar gekregen de broeikasgasuitstoot te verminderen. Integendeel.

Inmiddels stevent de wereld af op een opwarming van 3°C tot 4°C. Volgens de glaciologen is het “tijd om een streep in de sneeuw te trekken. Van wat we geleerd hebben over de cryosfeer sinds het akkoord in Parijs is 1,5°C niet de voorkeur boven 2°C maar de enige optie.”

Bron: New Scientist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *