Broeikasgassen bereiken nieuwe records

Broekasgasconcentraties 2023

Broeikasgasconcentraties in de atmosfeer (afb: WMO)

Zowel de waarden van kooldioxide, methaan als lachgas in de atmosfeer zijn weer verder gestegen, deelde de wereldmeteo-rologisch organi-satie in Genève mee. Zo is de concentratie van CO₂ in de atmosfeer gestegen tot 50% boven het voorindustriële tijdperk (1750).De CO₂-concentratie ligt nu op 417,9 delen per miljoen (ppm), 2,2 ppm meer dan in 2022. Weliswaar lijkt dat op een afvlakking van de stijging, maar volgens de WMO heeft dat louter met natuurlijke schommelingen te maken.
Methaan (CH4) steeg naar 1923 delen per miljard (ppb), een stijging van 16 ppb. Dat is dik tweeënhalf keer zoveel als in 1750. Lachgas (N2O) steeg naar 336 ppb, een stijging van 1,6 ppb. Dat is een kwart meer dan in 1750. “Ondanks tientallen jaren van waarschuwingen vanuit de wetenschappelijke gemeenschap, duizenden pagina’s aan rapporten en tientallen klimaatconferenties gaan we nog steeds de verkeerde kant op”, aldus WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas

.

“Het huidige niveau van de concentraties van broeikasgassen zet ons op het pad van een temperatuurstijging die ruim boven de doelstellingen van het Akkoord van Parijs ligt tegen het einde van deze eeuw. Dit zal gepaard gaan met extremer weer, waaronder intense hitte en regenval, smeltend ijs, stijging van de zeespiegel en hitte en verzuring van de oceanen. De sociaal-economische en ecologische kosten zullen enorm stijgen. We moeten het verbruik van fossiele brandstoffen dringend terugdringen”, aldus Taalas.

Bron: WMO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *