Is vloeibaar aardgas echt slechter voor het klimaat als steenkool?

Schaliegaswinning

Schaliegaswinning is een erg schadelijke manier om olie en gas boven de grond te krijgen (afb: WikiMedia Commons)

Nadat Rusland als handels-partner onbruik-baar werd vanwege zijn militaire agressie tegen een buurland hebben veel landen in de EU hun fossiele verslaving proberen te stillen met vloeibaar aardgas (lng). Volgens nieuw onderzoek zou dat een slechte ‘dienst’ voor het klimaat zijn: lng is schadelijker voor het klimaat dan steenkool. In alle scenario’s veroorzaakt vloeibaar aardgas 24% tot 273% meer broeikasgassen dan klimaatverpester steenkool, stelt Robert Howarth van de Cornelluniversiteit in een overigens nog niet beoordeeld (en dus ook niet geaccepteerd) artikel.
De VS zijn in de eerste helft van dit jaar de grootste exporteur geworden van lng. Die wordt daar voornamelijk gewonnen uit schaliegesteente, die voor de winning eerst verpulverd wordt. Aardgas zou een relatief ‘schone’ brandstof zijn en wordt onder meer ook in de EU als ‘overgangsenergiebron’ bestempeld, maar ook dat verhaal blijkt een sprookje.
Bij de verbranding veroorzaakt aardgas weliswaar veel minder kooldioxide (CO2) dan steenkool, maar als de hele productieketen wordt meegenomen in een levenscyclusanalyse van winning tot verbranding dan bleek de totale broeikasgasuitstoot voor lng (veel) groter, stelt Howarth. De auteur is overigens al jaren een van de grootste critici van schaliegaswinning. Tien jaar geleden riep hij al op tot een moratorium van die winmethode om eerst de effecten op watervoorziening, klimaat en milieu te onderzoeken. Dat heeft hij bij deze gedaan.

Vooral de schaliegaswinning, waarbij het schaliegesteente met behulp van zand en water onder hoge druk wordt kapotgespoten, maakt de broeikasgasuitstoot van lng hoog. Ook het soort tanker, waarin het lng vervoerd wordt, heeft grote invloed op die uitstoot. Stookolie-aangedreven tankers stuwen de broeikasgasemmissies fors omhoog en hoe lekdicht zijn die?
Voorts is ook de opslag en het transport via pijpleidingen van lng van belang waar het gas uit kan weglekken (aardgas is, voornamelijk, methaan; een krachtig broeikasgas). Echter ook onder de gunstigste omstandigheden zou lng slechter voor het klimaat zijn dan kolen, stelt Howarth.

Kritiek

De vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar de berekeningen en aannames van Howarth zijn. Voorlopig is zijn artikel nog niet beoordeeld en dus ook nog niet door een vooraanstaand wetenschappelijk blad geaccepteerd. Ongetwijfeld komt er kritiek op zijn verhaal, maar die neemt niet weg dat de weg naar de uitbanning van fossiele brandstoffen niet langs de opkomst van lng loopt, al was het maar dat overschakelen van gas naar vloeistof dure investeringen vergt en daarmee de drang af te komen van fossiel ernstig vertraagt.

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *