“Aardgas geen overgangsenergiebron”

Industrielandschap

Aardgas net zo slecht voor het klimaat als olie en steenkool (afb: Ruhruniversiteit in Bochum)

We moeten van de fossiele brandstoffen af als bron voor onze energievoor-ziening, maar steeds vaker wordt aardgas als minder kwalijk overgangsbron gepresenteerd. Volgens recent onderzoek is aardgas echter een bedreiging voor de overgang naar duurzame opwekking. De onderzoeksters rond Claudia Kemfert van het Duitse instituut voor economisch onderzoek DIW bekeken de zaak vanuit vijf perspectieven, maar moesten tot bovenstaande conclusie komen. Aardgas steekt niet veel beter af dan steenkool of olie, stellen ze.

Kemfert: “Aardgas is noch schoon noch veilig. Als we ons te lang op aardgas verlaten dan komt Duitsland in een energiecrisis terecht. Die kan alleen voorkomen worden door stevig in te zetten op ontkoling op weg naar een volledig hernieuwbare energieopwekking.”
De onderzoeksters bekeken de inzet van aardgas vanuit vijf verschillende gezichtshoeken (eigenlijk vakdisciplines). Ze keken naar de risico’s van een verdere uitbreiding van de aardgasinfrastructuur en voortgezet aanzienlijk verbruik van aardgas.
Ondanks beweringen dat aardgas schoon zou zijn, ook in kringen van de EU-leiding leeft dat idee sterk, is al herhaalde malen uit onderzoek gebleken dat de klimaatschade van aardgas aanzienlijk wordt onderschat en dat het gas absoluut geen beter alternatief is voor kolen en olie. “Het gaat niet alleen om CO2“, zegt medeonderzoeker Fabian Präger. “We hebben ook nog het veel effectievere (wat opwarming betreft; as) methaan dat in de atmosfeer terecht komt langs de hele keten (methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas; as). Tot nu toe zijn de emissies (bij de winning; as) niet voldoende meegenomen en vaak onderschat.”
De onderzoeksters vinden de bewering dat aardgas een goed overgangsenergiebron is misleidend. De investeringen in fossiele energie verankeren in feite de afhankelijkheid voor decennia, stelt medeonderzoekster Franziska Hoffart. Er worden kosten gemaakt die de overgang naar hernieuwbare energie alleen maar vertragen.

Maatregelen

De onderzoeksters stellen vijf maatregelen voor om die in hun ogen ongewenste risico’s te vermijden die deels te maken hebben met het tegengaan van de methaanuitstoot door onder meer het dichten van methaanlekken en het vermijden van investeringen in aardgasinfrastructuur. We moeten af van het overgangsverhaal en duidelijke ontkolingsdoelen stellen en goed kijken naar de klimaatrisico’s van energieinfrastructuren, stellen ze.

De onderzoeksters stellen dat het onderzoeksresultaat niet alleen gericht is aan de wetenschappelijke gemeenschap maar heel duidelijk aan de overheden met als boodschap: we moeten zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *