Waterstof en ammoniak hebben als brandstof ook hun minpunten

Waterstof (H2) en in mindere mate ammoniak (NH3) worden gezien als ‘klimaatvriendelijke’ opvolgers van de fossiele brandstoffen, want die bevatten geen koolstof, maar het is niet alles zon wat er schijnt. Ammoniak kan bij onvolledige verbranding stikstofoxden produceren en lachgas (N2O) is een heel krachtig broeikasgas. Andere stikstofoxiden zijn ook allesbehalve gezond. Waterstof is nogal explosief en dat lijkt niemand zich te realiseren. In Duitsland wordt al gepraat over waterstofleidingen, maar dat lijkt mij(=as) een uiterst linke methode.
Science stelt dat lekken in die waterstofpijpleidingen zouden kunnen leiden tot de vorming van methaan, zoals je weet ook een stevig broeikasgas, maar mij (=as) lijkt het ontploffingsgevaar van waterstof veel ernstiger. Noorwegen heeft zijn eerste ontploffing van een station waar auto’s waterstof konden tanken al achter de rug.

Volgens een analyse uit 2022 van het Environmental Defense Fund (EDF) zou 10% van het getransporteerde waterstof kunnen weglekken, waardoor het klimaatvoordeel van waterstof boven fossiele brandstoffen wordt gehalveerd (ervan uitgaand dat waterstof door reactie met hydroxylradicalen tot methaan reageert, neem ik maar even aan). 10% acht EDF geen onwaarschijnlijk verlies. De lekkage zou hooguit 1% mogen zijn.
Voorstanders van waterstofgebruik achten de schattingen van EDF aan de hoge kant. Die organisatie wil nu metingen verrichten in Europa en Noord-Amerika om praktijkcijfers te krijgen van het gasverlies. Elissa Ocko van EDF stelt dat we mogelijk te maken hebben met kinderziektes. “We moeten er zeker van zijn dat we die zaken aanpakken voordat ze een probleem vormen.”

Bron: Science

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *