Hoe de aardbaan om de zon het klimaat beïnvloedt

Precessie van de aarde

De precessiebeweging van de aarde in de baan rond de zon (afb: WikiMedia Commons)

Al lang is bekend dat de baan van de aarde rond de zon het klimaat beïnvloedt, maar welk effect de variaties in de baan hadden op het klimaat op onze planeet was niet (goed) bekend. Daar schijn nu een betere kijk op te zijn op hoe die variaties de noordelijke poolijskap beïnvloeden.De aarde tolt rond de zon, maar die baan is niet altijd precies dezelfde, al zijn de afwijkingen niet erg groot. Onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Cardiff (Wales) zijn tot de conclusie gekomen dat de precessie (slingerbeweging) en scheefstand (de hoek ten opzicht van de aardbaan) de laatste pakweg achthonderdduizend jaar de staat van de noordelijke ijskap hebben beïnvloed (kennelijk niet of minder de zuidelijke ijskap).
Dat zou zijn gebeurd met cycli van ongeveer honderdduizend jaar. Daarvoor zou de scheefstand het meeste invloed hebben gehad. Tijdens het onderpleistoceen, tussen de 0,8 en 2,5 miljoen jaar geleden, zouden die cycli zo’n 41 000 jaar hebben geduurd.
Na een onderzoek van twaalf jaar aan bijna tienduizend ijsmonsters concludeerden de onderzoekers dat ook die wachelbeweging (precessie) een rol heeft gespeeld. Die zou, bijvoorbeeld, effect hebben gehad op de hoge temperaturen ’s zomers en daarmee op de ijssmelt, zonder dat die ijskap helemaal zou zijn weggesmolten.

Warme zomers

“De ijskappen in het onderpleistoceen op het noordelijk halfrond waren kleiner als de scheefstand dominant was”, zegt Stephen Barker. “Dat is misschien een verklaring waarom het zo lang geduurd heeft om bewijs te vinden voor de precessieinvloed aan het begin van het pleistoceen.” Deze kennis zou ons begrip over de klimaatveranderingen moeten vergroten is het idee.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *