VN-rapport: Rijke landen blijven ver achter met klimaathulp

Inger Andersen UNEP-directeur

UNEP-directeur Inger Andersen (afb: WikiMedia Commons)

In plaats van een verhoogde inspanning om een desastreuze klimaatontwrichting te voorkomen ziet de milieuorganisatie van de Verenigde Naties UNEP een achteruitgang. Rijke landen laten het grotendeels afweten als het gaat om de financiering van aanpassingsmaatregelen aan de aardopwarming van armere landen, constateert UNEP in een nieuw rapport. De behoeften aan financiering van aanpassingsmaatregelen van arme landen is tien tot achttien keer groter dan de rijkere landen wensen bij te dragen. Die kloof is in vergelijking met vorige verslag met 50% toegenomen, aldus de UNEP.
Dit jaar sneuvelden temperatuurrecords bij de vleet, terwijl stormen, overstromingen, droogtes en hittegolven voor grote problemen zorgden. De problemen veroorzaakt door de aardopwarming nemen in hevigheid toe, terwijl de aanpassingsmaatregelen door onvoldoende financiële steun niet kunnen worden uitgevoerd. In het rapport is gekeken naar de gang van zaken bij het plannen, financieren en uitvoeren van aanpassingsacties en de resultaten laten een schrijnend tekort aan financiering zien.
De UNEP schat de aanpassingskosten voor ontwikkelingslanden op zo’n dikke 200 miljard euro per jaar. De aanpassingsfinanciering die nodig is voor de verwezenlijking van de aanpassingsprioriteiten in die landen zouden ruim 350 miljard euro per jaar bedragen. Desondanks daalden de openbare internationale geldstromen voor aanpassing in 2021 met 15% tot minder dan 20 miljard euro. Het tekort aan aanpassingsfinanciering wordt nu geschat op zo’n 180 tot 345 miljard euro per jaar. Dat zou enorme gevolgen hebben voor de verliezen en schade door klimaatverandering voor de meest kwetsbaren hebben, stellen de opstellers.

Toezeggingen

UNEP-directeur Inger Andersen stelt dat op de komende klimaatconferentie in Qatar (COP28), harde afspraken gemaakt moeten worden over financiële toezeggingen aan armere landen. Tot nu toe blijken de rijke landen, de voornaamste veroorzakers van de aardopwarming, weinig trek te hebben in de financiering van klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. In Glasgow op de COP27 hadden de rijke landen beloofd de klimaathulp te verhogen naar een krappe 40 miljard euro per jaar in 2025, maar ook daar voldoen die niet aan, zoals uit het UNEP-rapport blijkt.

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *