KLM op vingers getikt wegens misleidende ‘groene’ reclame

Condensstrepen

Condensstrepen en wolkvorming veroorzaakt door vliegtuigen zouden wel eens meer aan de aardopwarming kunnen bijdragen dan de kooldioxideuitstoot van vliegtuigen (afb: CICERO)

Een rechtbank in Amsterdam heeft vliegmaatschappij KLM op de vingers getikt vanwege misleidende reclame, waarin beweerd wordt dat de passagier bij het bedrijf klimaatneutraal zou kunnen vliegen. De zaak was aangespannen door de stichting Fossielvrij NL en Reclame Fossielvrij. Beide organisaties zien het rechterlijk oordeel als een vorm van ondersteunende jurisdictie in soortgelijke valse groenbeweringen van bedrijven, ook buiten Nederland.

De rechtbank oordeelde dat 15 van de 19 voorgelegde uitingen van KLM misleidend en daarom onrechtmatig zijn. Het gaat onder andere om KLM’s bewering dat ze op de goede weg zijn naar ‘een duurzamere toekomst’ en dat hun dienst klanten de mogelijkheid biedt het (negatieve) klimaateffect te compenseren.
Volgens de rechter zijn die beweringen gebaseerd zijn op vage en algemene verklaringen over milieuvoordelen en daarmee misleidt KLM de consument. Ook wordt een te rooskleurig beeld geschetst over alternatieve brandstoffen en herbebossing, aldus de rechtbank. Deze, zogenaamde, oplossingen verminderen de negatieve milieuaspecten van vliegen slechts marginaal en wekken ten onrechte de indruk dat vliegen met KLM duurzaam is, aldus de rechtbank.

‘Duurzame’ brandstoffen

De rechter zette grote vraagtekens bij de duurzaamheid van alternatieve vliegbrandstoffen. “De uitspraak vandaag is een historische overwinning in de strijd tegen ‘groenwassen'”, zegt Hiske Arts van Fossielvrij NL.

KLM zegt miljarden te investeren in nieuwe, zuiniger vliegtuigen. Het gaat voor de combinatie Air France/KLM om 220 Airbussen, die 20% zuiniger zouden zijn dan de huidige vliegvloot, maar ook die vliegtuigen vliegen fossiel. Bovendien blijkt uit onderzoek dat niet de kooldioxideuitstoot de grootste bijdrage levert aan de klimaatvervuiling veroorzaakt door de luchtvaart.
Uit onderzoeken van CE Delft en NLR blijkt dat in 2030 de Nederlandse uitstoot van de luchtvaart 30% tot 77% lager moet zijn om voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. KLM zou slechts op 12% uitkomen.
De onderzoekers concluderen dat technische oplossingen niet in staat zullen zijn om de uitstoot snel genoeg naar beneden te brengen en dat daarom vermindering van de vraag noodzakelijk is. KLM blijft echter juist inzetten op groei van het aantal vluchten, lobbyt tegen klimaatbeleid en verzet zich bij de rechter tegen krimpmaatregelen. En alsnog doet KLM alsof het bijdraagt aan een duurzamere wereld.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *