Klimaatverandering zou westenwinddrift versterken

Westenwinddrift

De westenwinddrift is de sterkste zeestroom op de wereld (afb: WikiMedia Commons)

De westenwinddrift (de Antarctische golfstroom of ACC in Engelse afko) is de enige zeestroom in de oceaan die de hele wereld beïnvloedt. Het tempo daarvan gaat omhoog door de klimaatverandering, stellen onderzoekers. Ze gebruikten meetgegevens van satellieten over de hoogte van het zeeoppervlak en gegevens die zijn verzameld door het vlottenstelsel Argo om daarachter te komen.

Die voornamelijk westelijke winden aangedreven zeestroom is door de opwarming versneld. Modellen zouden hebben uitgewezen dat winden de snelheid van de golfstromen niet erg beïnvloeden. Daardoor ontstaan eerder wervelstromen. “Zowel uit waarnemingen als uit modelberekeningen vinden we dat de opwarming de stroom de laatste decennia heeft versneld”, zegt Jia-Rui Shi, tegenwoordig van het Woods Hole-instituut voor oceanografie maar ten tijde van het onderzoek verbonden aan de universiteit van Californië in San Diego (UCSD). Dat heeft gevolgen voor de wereld elders.
De westenwinddrift omspoelt de Zuidpool en scheidt het koude water van het warmere, subtropische water noordelijk van Antarctica. Dat warmere deel van de Zuidelijke Oceaan neemt veel warmte op die de mens produceert/veroorzaakt. Wetenschappers vinden het wezenlijk om de werking ervan te vatten, aangezien wat daar gebeurt gevolgen voor elders op de aardbol kunnen hebben.
Het opwarmingspatroon van de oceaan is belangrijk. Als het temperatuurverschil tussen warm en koud groeit dan versnelt de beweging tussen de warme en koude delen van de oceaan. “De westenwinddrift wordt aangedreven door de wind, maar wij laten zien dat snelheidsveranderingen als gevolg van veranderingen in de warmtegradiënt verrassend hoog kunnen zijn”, zegt medeauteur Lynne Talley van oceanografisch instituut van de UCSD.

Moeilijk

Gegevens over die veranderingen waren tot nu nauwelijks voorhanden. Het Argo-netwerk op de oceanen begon pas in 1999 met registreren en was pas in 2007 op ‘volle kracht’. Daardoor is er nu pas zicht op de wat langere termijn. Volgens de onderzoekers zal een verdere opwarming van de oceanen door menselijk activiteit die stroomsnelheid nog verder opvoeren.

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *