Denemarken (voorlopig) klimaat’kampioen’

Klimaatinspanningen

Broeikasgasuitstoot (blauw), vernieuwbare energie (groen), energieverbruik (paars) en klimaatbeleid (oranje) (afb: ccpi.org)

Elk jaar maakt de klimaatbeschermingsindex een lijst met de klimaatprestaties van zestig landen plus de EU. Dit jaar is Denemarken de best geklasseerde met een vierde plaats, gevolgde door Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Marokko. Nederland komt pas op de 19de plaats, België op de 49ste. Onder aan de lijst bungelen, zoals te verwachten, de oliestaten Canada (!), Iran, Saoedi-Arabië. Kazachstan, waar olie ook een grote rol speelt, is laatste.De beoordeelde landen zijn verantwoordelijk voor 90% van de broeikasgasuitstoot van de wereld.
De klimaatbeschermingindex wordt vanaf 2005 jaarlijks gemaakt door het NewClimate Institute en de milieuorganisaties GermanWatch en Climate Action Network. Gekeken wordt naar de broeikasgasuitstoot, vernieuwbare energie, het energieverbruik en het klimaatbeleid van een land. De resultaten van de uitstoot tellen dubbel zo zwaar als de andere drie. De eerste drie plaatsen blijven, weer, leeg, aangezien geen van de landen op weg is naar een resultaat waarmee de opwarming onder de 1,5°C blijft, aldus de samenstellers.

“We staan aan het begin van een decennium waar om het behalen van de gestelde klimaatdoelen gaat”, zegt Niklas Höhne van NewClimate Institute, een van de samenstellers. “Denemarken, Zweden en Noorwegen doen het met Groot-Brittannië en Marokko veel beter dan de rest van de wereld. De index geeft ook aan dat de wedloop naar de nuluitstoot is begonnen.”

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *