Telewerken drukt de luchtvervuiling met zo’n 10%

Alba Badia

Alba Badia (afb: urbag.eu)

Volgens onderzoeksters van de onafhankelijke universiteit van Barcelona vermindert de NO2-vervuiling door het autoverkeer tot zo’n 10% wanneer mensen vier dagen in de week thuiswerken. Bij drie dagen is die vermindering 8% en bij twee 4%. Als we de auto in de ban zouden doen zou die vermindering nog aanzienlijk hoger oplopen. Stikstofoxides ontstaan bij hoge verbrandingstemperaturen zoals in de verbrandingsmotor van auto’s en in (gestookte) krachtcentrales.
De coronapandemie heeft nog maar weer eens duidelijk gemaakt dat wij verwende westerlingen veroorzakers zijn van een hoop ongerief. De onderzoeksters baseerden zich op rekenmodellen en vervuilingsmetingen. Ze gingen ervan uit dat 85% van de mensen in groter Barcelona in de dienstensector werkt en dat 40% van het autoverkeer woon/werkverkeer is.
Ze gebruikten drie scenario’s. Twee dagen thuiswerken reduceert de verkeersvervuiling met 5% en van stikstofoxide met 4%. Daarbij gingen ze uit van een verlaging van het woon/werkverkeer met 12,5% als 20% van de werknemers in de dienstensector twee dagen thuis werkte. De tweede optie (drie dagen thuis) reduceert de luchtvervuiling met 10% (stikstofdioxide met 8%) en het aantal ritten met een kwart als 30% van de werknemers in de dienstensector hier aan deelnamen. Het derde scenario verlaagde de verkeersvervuiling met 15% (NO2 met 10%) als 40% van de mensen in de dienstensector daar aan meededen gedurende vier dagen. Het aantal autoritten daalde dan met 37,5%.

25%

Er werden ook andere scenario’s doorgerekend. Zo heeft een niet al te strenge ‘opsluiting’ tot gevolg dat er 45% minder wordt gereden voor woon/werkverkeer terwijl de verkeersvervuiling daardoor daalt met een kwart. Dit scenario komt overeen met vier dagen thuis werken en een vermindering van ritten voor het werk met 15%. Video-onderwijs vermindert het privéverkeer met 20% en het koopverkeer met 30% (???).

De afgelopen vijf jaar is de jaarlijkse gemiddelde concentratie van NO2 in groter Barcelona herhaaldelijk boven de grenswaarde uitgekomen. Daardoor zouden duizenden mensen voortijdig zijn gestorven. Onderzoeksleidster Alba Badiadenkt dan ook dat de het laatste scenario aanbeveling verdient tijdens perioden waarin de grenswaarden worden overschreden. Dat scenario is dus gebaseerd op het terugdringen van het autoverkeer door, onder meer, telewerken.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *