Meer zonne-energie slecht voor het klimaat?

Grondstofverbruik hernieuwbare energie

Zonne- en windenergie worden gezien als belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering, maar die kunnen ook niet zonder vaak ernstige klimaatverpesters als staal, beton, koper en aluminium (afb: Futura-Sciences/IAE?)

Als we het over de bestrijding van een rampzalige klimaatverandering hebben dan neemt hernieuwbare, duurzame energie daar een belangrijke plaats in, maar, zoals vaker in de klimaatdiscussie, hoe duurzaam is duurzaam? Meer zonnepanelen betekent meer aluminium dat gebruikt wordt als behuizing en aluminium is een akelig klimaatonvriendelijk materiaal….
Volgens het internationale agentschap voor energie (IAE) is zonne-energie bijna overal ter wereld de goedkoopste manier om hernieuwbare energie op te wekken. Om de officiële richtdatum van klimaatneutraliteit te kunnen halen (nu nog vastgesteld op 2050) zullen er aanzienlijk meer zonnepanelen moeten worden geplaatst en in een rap tempo. De schattingen liggen op een waanzinnige vervijfvoudiging per jaar, schrijft Futura-Sciences (dat lijkt me wat veel;as). Sciencealert.com houdt het er op dat we 85 keer meer zonne-energievermogen moeten hebben dan op het ogenblik. Dat geeft grote problemen met de gebruikte materialen.
Hoe zit het met de voorraden aan silicium? Dat lijkt geen probleem, want silicium (zand) is ruim beschikbaar, maar hoe zit het met aluminium dat een belangrijk deel uitmaakt van zonnepanelen. Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Nieuw-Zuid Wales (Aus) onderzocht.

Zij schatten dat bij de behoefte aan aluminium voor zonnepanelen tussen nu en 2050 zo’n 486 miljoen ton aluminium nodig is. In 2020 was de jaarproductie 65 miljoen ton, 2,5 maal meer dan in 2000. Tekorten zouden niet aan de orde zijn, maar wel de gigantische ‘energiehonger’ van aluminium.

Energievreter

Aluminium is een geweldige energievreter. Het kost nogal wat energie om uit erts (bauxiet) aluminium te maken. De aluminiumindustrie is alleen al verantwoordelijk voor 2% van de werelduitstoot van broeikasgassen. Als er niks gebeurt dan zou het betekenen dat al dat aluminium voor die ‘klimaatvriendelijke’ zonnepanalen om in 2050 klimaatneutraal te zijn zo’n 3,5 miljard ton extra kooldioxide (CO2) in de atmosfeer zou pompen. Dat lijkt op dweilen met de kraan open.

Er zal iets moeten gebeuren. Dat betekent dat we zuiniger met aluminium moeten omgaan en vooral aluminium uit afval weer moeten opwerken tot hergebruik. Dat is een stuk minder energieintensief dan de winning uit bauxiet (of andere aluminiumbronnen). Het is maar een idee, maar is er ook gekeken naar alternatieve materiaal zoals polymeren of hout (of vraag ik nu iets heel doms?; as)?

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *