Metaalkrapte kan elektrificering auto fiks in de wielen rijden

autoverkeerEr zijn mensen die denken dat elektrische auto’s een (deel)oplossing zouden zijn voor het klimaatprobleem, maar dat is natuurlijk grote flauwekul. Elektrische auto’s verspillen een hoop energie en grondstoffen. Nu blijkt dat er niet genoeg grondstoffen zijn om alle fossiele auto’s te verwisselen voor elektrische, zelfs al zouden we die gromndstoffen allemaal kunnen opwerken uit de afvalstromen. Dat schrijven onderzoeksters van, onder meer, de Zweedse Chalmersuniversiteit, die onderzoek hebben gedaan in opdracht van de Europese Commissie.
De elektrificering en digitalisering van het wegvervoer, en dan hebben we het vooral over personenwagens, vergt stoffen die niet of nauwelijks aanwezig zijn in de EU. Slechts een klein deel van de metalen in auto’s wordt opgewerkt en hergebruikt. Dysprosium, neodymium, mangaan en niobium zijn metalen die nodig zijn voor het elektrisch autotijdperk, terwijl de voorraden beperkt zijn.
De groeiende afhankelijkheid (van de EU) van die stoffen is volgens de onderzoekers om verschillende redenen problematisch. “Winning van die metalen gebeurt maar in een paar landen zoals China, Zuid-Afrika en Barzilië”, zegt onderzoekster Maria Ljunggren. “Dat heeft het risico dat de overgang op elektrische auto’s en groenere technieken kan worden vertraagd. Aangezien veel van die metalen schaars zijn maak je het ook voor toekomstige generaties moeilijk zolang we die stoffen niet kunnen kringlopen.”

Nu wil het ‘blije’ toeval dat er onlangs in Zweden voorraaden zeldzame aarden zijn aangetroffen. “Dat is heel interessant, vooral de aanwezigheid van neodymium, dat wordt gebruikt voor de magneten van elektrische motoren. Daarmee worden we minder afhankelijk van andere landen (buiten de EU; as).”, zegt de onderzoekster.

Ljunggren heeft samen met onderzoeksters van het Zwitserse instituut EMPA voor de EC uitgezocht welke materialen er sedert 2006 gebruikt worden in voertuigen onder de 3,5 ton. Daaruit blijkt dat er steeds meer behoefte is een bepaalde, kritische materialen, waaronder bepaalde zeldzame aarden als neodymium en dysprosium. Het onderzoek is uitgemond in een databank ter ondersteuning van beleidsmakers bij overheid, bedrijven en organisaties om op een duurzame manier om te gaan met materialen. Mijn advies zou zijn gewoon niet aan die verspillende machines (=elektrische auto’s) beginnen.

Onvoldoende

Ljunggren vindt kringlopen belangrijk, maar ze moet erkennen dat het verbeteren van het opwerken en hergebruik van grondstoffen alleen onvoldoende is om aan de vraag te voldoen in de nabije toekomst. Zij komt dan niet tot de conclusie dat het zinniger is die heilloze weg te verlaten, maar hoopt dat er andere materialen zijn die die krapte kunnen ‘opvullen’. “Voor nu zal de winning moeten worden vergroot de elektrificering niet te vertragen.” Hopeloos en jammer voor de volgende generaties (zeg ik=as dan).

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *