Bossen Middellandsezeegebied dreigt ‘verstepping’

Invloed klimaatverandering op mediterrane bossen

Droogtes in het Middellandsezeegebied kunnen snel leiden tot de verstepping van bossen (afb: A. Koutsodendris et. al/Nature Comm)

Onderzoekers rond Andreas Koutsodendris van de universiteit van Heidelberg (D) stellen dat de bossen in het Middellandsezeegebied dreigen te ‘versteppen’ door de aardopwarming. Ze komen tot die conclusie na bestudering van de invloed van natuurlijke klimaatveranderingen in de afgelopen 500 000 jaar op de vegetatie aan de hand van fossiele pollen in sedimenten.
De onderzoekers zagen dat een langdurige droogte, zoals ons nu te wachten staat volgens de verwachtingen, de bossen rond de Middellandse Zee zullen ‘degraderen’ tot steppen. Nu zouden die bossen nog ‘kweekvijvers’ van biodiversiteit zijn. Daarnaast beschermen ze de bodem tegen erosie, zorgen voor neerslag en leveren hout op. Volgens Koutsodendris zijn de mediterrane bossen erg gevoelig voor klimaatveranderingen.

Om te onderzoeken hoe die in het, geologisch gezien, recente verleden voor veranderingen in de vegetatie hebben gezorgd, onderzochten de onderzoekers de pollensamenstelling van sedimentboorkernen in Tenaghi Philipon in Griekenland, een ‘klimaatarchief’ in Noordoost-Griekenland. Daaruit konden ze concluderen dat bossen in enkele tientallen jaren kunnen veranderen in vegetatiearme steppen als de neerslag onder een bepaalde grens bleef.

Oorzaken droogtes

De onderzoekers hebben ook, mede geholpen door ecologische rekenmodellen, geprobeerd de oorzaken van die droogtes te achterhalen. Het bleek dat veranderingen in de concentratie van CO2 de neerslag beïnvloeden in het mediterrane gebied. Koutsodendris: “In het verleden hebben natuurlijke veranderingen (in de kooldioxideconcentraties; as) geleid tot een daling van de neerslag met 40% tot 45% en daarmee tot een plotselinge overgang van bos in steppe.” Het ziet er naar uit dat die relatief snelle overgang weer zal plaatsvinden onder invloed van deze antropogene klimaatverandering.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *