“Natuurlijke bossen beter bestand tegen branden dan aangelegde”

Bosbranden op La Gomera

Bosbranden op La Gomera in 2012 (afb: NOS)

Natuurlijke, gediversificeerde  bossen zijn beter bestand tegen bosbranden, schrijft een collectief van milieuactivisten in ‘Tribune’ van Le Monde. Alle bossen branden, maar die branden zouden minder schade veroorzaken in natuurlijke bossen dan in aangelegde. Laat de natuur zijn gang dus maar gaan.
De relatieve eenzijdigheid in de aangeplante bossen, met dezelfde soort bomen van dezelfde leeftijd maken, aangelegde bossen extra kwetsbaar voor branden, stellen de ondertekenaars. Brandbare bomen zoals naaldbomen worden zelfs pyrofielen genoemd (fikliefhebbers).
De Canarische eilanden worden al tientallen jaren geteisterd door droogtes. In 2012 werd op een van die eilanden, La Gomera, 10% van de bossen verwoest door branden. Die branden leken te stoppen toen ze de oorspronkelijke bossen bereikten. Volgens de ondertekenaars had dat alles met de samenstelling van de vegetatie in die bossen te maken te hebben: vrij groeiend, zeer divers zowel in soort als in leeftijd.

Die oerbossen bestaan voornamelijk uit hardhout, dat veel minder brandbaar is dan zachthout. Leeftijdsverschillen zijn ook belangrijk. Grotere en oudere exemplaren hebben een dikke schors die beter bestand is tegen vlammen. Een natuurlijk bos heeft veel vegetatielagen. Die helpen om vocht vast te houden en de wind af te remmen. Het dichte, bladverliezende kreupelhout zorgt voor een vochtige atmosfeer.
Naast de verdamping van de dichte bosbedekking zitten de grote stukken dood hout vol met water waar het kreupelhout weer baat bij heeft. Ten slotte houden de diepere grondlagen van de vrij groeiende bossen regenwater lang vast.

Verwoestende branden in aangelegde bossen zouden nauwelijks te voorkomen zijn, ook al hebben de meeste natuurbranden een menselijke oorzaak. Zelfs een dicht, slecht doordringbaar mediterraan bos brandt zeer zelden af, stellen de ondertekenaars. Helaas zijn mediterrane bossen in goede ecologische staat zeldzaam, voegen ze daar wat droevig aan toe.
Uiteraard branden ook natuurlijke bossen, maar die zijn veel beter in staat zich daartegen te weren dan aangelegde en/of productiebossen. Moeten we daar geen conclusies uit trekken, betogen de ondertekenaars. Laten we het beheer aan mensen over of maken we gebruik van de natuur en haar veerkracht? We zouden een deel van de aarde moeten teruggeven aan de natuur zonder menselijke bemoeienis, vindt het collectief. Jammer (vind ik=as) dat dat daar maar 10% voor over heeft.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *