De vervuiler betaalt, de fossiele sector (dus?)

olieraffinaderij?

Oliesector maar ook veel politici maken zich nauwelijks druk om de dreigende klimaatontwrichting.

Het is een bekende maar weinig toegepaste kreet: de vervuiler betaalt. Op de klimaatkwestie toegepast zou dat betekenen dat de fossiele sector de rekening zou moeten betalen voor de ellende die ze vele tientallen jaren heeft veroorzaakt (en met alle middelen heeft getracht te continueren). Een vijftal wetenschappers schrijft in het blad Environmental Research dat die sector zijn verantwoordelijkheid moet nemen: stop maar onder de grond.
Myles Allen hoogleraar geosystemen aan de universiteit van Oxford, een van de vijf, stelt dat de techniek er is (of het verstandig is die te gebruiken is een tweede). Dat die niet of nauwelijks gebruikt zou ‘politiek’ zijn. Hij vindt dat wie aan de ellende verdiend heeft ook voor de kosten van het opruimen van die ellende zou moeten opdraaien. Je kunt natuurlijk de vraag stellen of hun medeplichtigen, zoals automobilisten en energiemaatschappijen, dan ook niet mee moeten betalen.

Ik ben een groot voorstander van het hanteren van de regel (de vervuiler betaalt), maar die zou dan rigoureus en consequent moeten worden toegepast. Bovendien raakt het voorstel van de vijf niet aan de werkelijke oorzaak van de klimaatcrisis: de waanzinnig overconsumptie in het rijke deel van de wereld. De vijf lijken maar weer eens de klimaatcrisis als een technisch probleem te zien dat met techniek is op te lossen (niet, dus).

Een ander teer punt van het voorstel is dat als de fossiele sector inderdaad aan de slag gaat om alle door fossiele brandstoffen veroorzaakte broeikasgasuitstoot onder de grond te stoppen, dat dat dan de rest van het bedrijfsleven en de wereld niet echt zal prikkelen de echte oorzaak van de klimaatcrisis aan te pakken. Kortom: een goed idee maar met een slechte uitwerking (in verschillende betekenissen van dat woord), vrees ik.

as

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *