Grootste klimaatverpesters: VS, China en Rusland

Broeikasgasuitstoot sedert 1850

De uitstoot van broeikasgassen sedert 1850 in miljarden tonnen kooldioxide-equivalenten (afb: Guardian/Carbon Brief)

Sedert 1850 hebben alle landen tezamen zo’n 2500 miljard ton kooldioxide de atmosfeer in gejaagd, zo berekende Carbon Brief. De VS waren met ruim 500 miljard ton de grootste klimaatverpesters. Op de tweede plaats staat China met bijna 300 miljard ton. Derde is Rusland met zo’n 180 miljard ton. Opmerkelijk is dat in de top tien ook Brazilië en Indonesië figureren. Canada is tiende op deze lijst van grootste klimaatverpesters.
Van de tien grootste vervuilers moeten er nog zes met ambitieuzere plannen komen om de broeikasgasuitstoot terug te dringen. Dan hebben we het, onder meer, over China, Rusland en Brazilië. De schatting van Carbon Brief is gebaseerd op gegevens van diverse bronnen zoals het Global Carbon Project en Carbon Monitor en op studies over de uitstoot door ontbossing en over de verandering van landgebruik. Daarbij is rekening gehouden met veranderde grenzen, maar niet van de uitstoot in koloniën ten behoeve van de kolonisator.
Het resultaat van de analyse geeft maar weer eens aan waar de ware schuldigen aan de aardopwarming zich bevinden, met als onbetwiste klimaatverpester (gerekend per inwoner) de VS. Bij de onderhandelingen over klimaatmaatregelen wordt door, vooral, vertegenwoordigers van de armere landen, vaak de term klimaatrechtvaardigheid gebezigd: de grootste schuldigen zouden de zwaarste lasten moeten dragen. Vooral landen die rijk zijn aan fossiele bronnen zouden daar toe behoren, maar in het algemeen kun je zeggen dat rijkere landen veel meer kooldioxide en andere broeikasgassen op hun geweten hebben dan armere landen.
De schatting omvatten ook de emissies door vernietiging van bossen en andere veranderingen in het landgebruik, naast de rol van fossiele brandstoffen en de productie van cement. Daardoor komen Brazilië en Indonesië in de top 10 terecht.

85%

Als de schatting klopt dan heeft de (vooral rijke) wereld al 85% van het CO2-‘krediet’ opgebruikt, waar beneden de uitstoot moet blijven om een kans van 50% te hebben om de aardopwarming onder de 1,5°C te houden, de wenslimiet van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten.
De VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada zijn de enige landen die ambitieuzer klimaatplannen hebben gepresenteerd in aanloop naar de klimaatconferentie eind dit jaar in Glasgow. De VS zou de klimaatdonaties aan armere landen hebben verdubbeld, maar velen vinden dat de VS als verreweg ’s werelds grootste klimaatverpester meer moet doen. Overigens is het tegengaan van de klimaatverandering niet louter een kwestie van geld. Sterker nog: de burgers in de rijke landen kunnen en zullen veel moeten veranderen aan hun consumptiegedrag en overmatige energieverbruik om een kans te maken die wenslimiet niet te overschrijden.
Onlangs bracht Climate Action Tracker nog een rapport uit over de verregaand onvoldoende toezeggingen van de diverse landen. Alleen het Verenigd Koninkrijk kwam, heel opmerkelijk, als enige land in de buurt van wat nodig is.

Volgens de analyse komt 85% van de broeikasgasuitstoot van de VS en China van de verbranding van fossiel en 15% van de ontbossing. Bij Indonesië en Brazilië zijn die cijfers omgekeerd. Terwijl Indonesië de houtkap een halt lijkt te hebben toegeroepen (stelt het artikel, maar is dat zo, vraagt deze leek zich af) gaat de ontbossing onder Bolsonaro in Brazilië vrijwel ongeremd door. Door het meenemen van de ontbossing als oorzaken voor de aardopwarming stijgt Australië van de 16de naar de 13de plaats op de ranglijst. In dat land is in de laatste twee eeuwen bijna de helft van de bossen verdwenen en Australië lijkt ook niet veel haast te maken met het nemen van klimaatmaatregelen, terwijl dat land toch bijzonder gevoelig is voor de aardopwarming.
Robbie Andrew van het Noorse klimaatcentrum stelt dat de historische uitstoot wel belangrijk is, maar dat tweederde van die uitstoot dateert van na 1980, 40% na 2000. “Daar kunnen we nu iets aan doen.”

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *