Methaanuitstoot oliesector nog steeds op onaanvaardbaar hoog niveau

Methaanbronnen

Methaanbronnen door menselijke activiteit. Bij ‘Energie’ staat blauw voor olie, lichtgroen voor gas en donkergroen voor kolen. De uitstoot van tienmiljoen ton door gebruik biobrandstoffen is weggelaten (afb: IEA-rapport)

Volgens een jaarrapport van het Internationale EnergieAgent-schap (IEA) is de uitstoot van het potente broeikasgas methaan door de winning van fossiele brandstoffen het vorig  jaar met 120 miljoen onveranderlijk hoog gebleven en bijna net zo hoog als in recordjaar 2019. Die uitstoot is ook iets hoger dan in 2022. Daarnaast is nog eens 10 miljoen ton methaan ontstaan bij het , meest, traditioneel gebruik van biomassa. Methaanuitstoot, onder meer ook van landbouw (vooral rijst) en veeteelt, s verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de aardopwarming.

Als we nog kans willen maken de klimaatdoeleinden te halen dan zal de oliesector de methaanuitstoot sneller omlaag moeten brengen, stelt het agentschap. Tien landen – waaronder de VS als grootste, voor Rusland en China (vooral door kolen) – zijn verantwoordelijk voor zo’n tweederde van de fossiele methaanuitstoot.
Het IEA baseert zich bij zijn schattingen op metingen van satellieten en op wetenschappelijk onderzoek. De grote methaanemissies die satellieten het vorig jaar maten steeg ten opzichte van 2022 met de helft. Die gigantische stijging werd mede veroorzaakt door een boorputexplosie in Kazachstan. Die vernielde put bleef zo’n 200 dagen methaan spui(t)en. Die grote methaanlekken zoals in Kazachstan zouden verantwoordelijk zijn geweest voor een uitstoot van vijfmiljoen ton methaan.

Methaanmeter

Begin deze maand is door SpaceX de methaanmeter MethaneSAT in een baan om de aarde gebracht. Die zou ook de methaanuitstoot bij de winning moeten meten die andere meetsatellieten nu nog missen.

Als we uitgaan van een nettonuluitstoot in 2050 zou de methaanuitstoot volgens het IEA in 2050 met 75% moeten worden verminderd. De methoden om dat te doen zijn er en volgens deskundigen zou dat een redelijk goedkope manier zijn om de broeikasgasuitstoot drastisch te verminderen.
“De klimaatplannen van de oliesector zijn nog steeds onvoldoende”, zegt Romain Ioualalen, campagneleider van Oil Change International. “Overheden zouden daar wat aan moeten doen als ze hun klimaatbeloften willen houden.” Overigens zal dat nog een stevige getallenoorlog worden. De cijfers die het IEA verstrekt zijn maar liefst 95% hoger dan die van de oliesector zelf en 50% hoger dan landen officieel opgeven.

Bronnen: IEA, le Monde, der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *