Rekencentra zouden kunnen concurreren met batterijen (???)

Informatieaccu's

Rekenen in tijden van overvloed aan groene energie in plaats van opslaan in accu’s… (afb: USC)

Duurzame energie moet, maar het probleem met de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen (zon en wind) is dat ze niet altijd (kunnen) leveren. Dan wordt energieopslag een noodzaak, maar twee onderzoekers van de universiteit van Zuid-Californië denken een beter idee te hebben. Gebruik de overmaat voor intense rekenpartijen en datacentra, de informatieaccu’s.
“Zoals het nu gaat wordt de laatste vijf jaar elk jaar in Californië stroom verkwist ter grootte van het verbruik van Los Angeles”, zegt Barath Raghavan van de universiteit voor Zuid-Californië. Sla die overmaat aan stroom dan ook op, zou je zeggen, maar Raghavan en zijn collega Jennifer Switzer hebben een beter idee (denken ze). Waarom gebruik je die overmaat niet voor rekensessies?
Het basisidee van de informatieaccu’s is eenvoudig. Als je te veel stroom opwekt dan gebruik je die energie in energievretende rekensessies in rekencentra. Datacentra gebruiken tien tot vijftig keer meer energie dan een gemiddeld bedrijfsgebouw. De opgeslagen resultaten kunnen dan later gebruikt worden als er minder groene energie is, stelt het persbericht (al begrijp ik dat niet, maar dat ligt vasst aan mij; as).

“We zagen dat als we bepaalde berekeningen kunnen voorspellen, dan kunnen we die nu doen als er energie beschikbaar is en slaan de resultaten op”, zegt Raghavan. Zo ‘vertalen’ de datacentra van YouTube meer dan 700 000 uur video naar verschillende resoluties. Veel van die berekeningen zijn voorspelbaar en kunnen worden uitgevoerd op tijden wanneer er voldoende groene energie is. In feite verschuif je het energieverbruik in de tijd.
“We rekenen nu al hele stukken vooruit”, zegt hij. “Die plakken we later weer aan elkaar zoals een puzzel om snel iets totaal nieuws te berekenen.” Volgens hem zijn bepaalde typen berekeningen rendabeler dan energie opslaan in accu’s. Dat rendement hangt van veel factoren af zoals het soort berekening en de voorspelbaarheid van de gebruikte stroom, maar anders dan accu’s zou volgens de onderzoeker het opslaan van gegevens zowel rendabel zijn in de financieel als in energetisch opzicht. Die aanpak zou ons sneller van fossiele brandstoffen af kunnen helpen denkt hij.

Wat waar en wanneer?

Het idee is eenvoudig, maar hoe voer je dat uit? Hoe bepaal je welke berekening je gaat uitvoeren, waar en wanneer en hoe om er later de resultaten van te oogsten? In hun artikel stellen de twee een klimaatneutraal systeem voor, waarbij, onder meer met neurale netwerken, te voorspellen is wanneer er te veel energie wordt opgewekt en welk rekenwerk er gedaan moet/kan worden.
Raghavan: “Met dit systeem kunnen bedrijven energie gebruik die anders verloren gaat en iedereen profiteert aangezien de netbeheerder geen gascentrale hoeft bij te schakelen in de avonduren om aan de behoefte te voldoen.”
Er zijn nog wel wat hobbels te nemen maar het tweetal gelooft in de aanpak. Om duurzaamheid te bereiken moet je alles aangrijpen, vinden ze. Dus ook informatieaccu’s

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *