Rijkste landen scoren slecht met duurzame energie

Aandeel duurzame energie G20-landen

Het aandeel duurzame energie in G20-landen in 2011 en in 2021 (afb: uit REN21-rapport)

Elf van de twintig grootste economieën in de wereld , verenigd in de G20, scoren een mager cijfer of een regelrechte onvoldoende voor hun activiteiten op het gebied van duurzame energie, stellen de Climate Group en de onderzoeksgroep REN21 in een nieuw rapport (pdf-bestand). Die G20-landen (negentien landen plus de EU) zijn verantwoordelijk voor 80% van de wereldbroeikasgasuitstoot.
De meeste G20-landen hebben volgens de opstellers een te lage ambitie op het gebied van duurzame energie en zullen niet voldoen aan hun klimaatbeloften gedaan in Parijs in 2015. Overgang naar een duurzame energievoorziening staat hoog op de agenda van de komende G20-bijeenkomst in november op Bali.
De onderzoekers analyseerden verschillende indicatoren (nettonulambities, doelen duurzame energie en verbruik, werkelijk gerealiseerd duurzaam vermogen en verbruik in de laatste tien jaar). Het rapport is openbaar gemaakt in de Klimaatweek in New York op 20 september.
Elf landen kregen een C (mager zesje) of lager. Dat betekende dat de bijdrage van duurzame energie daar op zijn best matig is. Volgens Takeshi Kuramochi van het nieuwe klimaatinstituut in Duitsland zijn er wel vorderingen, maar die zijn te traag om de aardopwarming onder de wensgrens van ‘Parijs” van 1,5°C te houden. Opmerkelijk is dat ook rijke landen als Zuid-Korea en Canada een vette onvoldoende scoren. Saoedi-Arabië en Rusland bengelen helemaal onderaan op de ranglijst van slechtste leerlingen. In het rapport worden kernenergie en aardgas niet, zoals in de EU, tot duurzame energie gerekend.

Bron: New Scientist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *