Hittegolven duren langer en zijn heter dan in 1979

Omvang en intensiteit hittegolven 1979 tot 2020

Omvang en intensiteit hittegolven 1979 tot 2020

In vergelijking met 1979 duren hittegolven wereldwijd gemiddeld 50% langer en komen ook vaker voor (67%). Bovendien zijn de hoogste temperaturen die daarin bereikt worden ook hoger, zo constateerden onderzoekers die de situatie tussen 1979 en 2020 analyseerden.
In het begin van de onderzochte periode duurden de hittegolven gemiddeld acht dagen. Tussen 2016 en 2020 was de gemiddelde duur opgelopen tot twaalf dagen. Vooral Eurazië werd zwaar getroffen door langduriger hittegolven. De hittegolven bewogen zich trager (20%), waardoor meer mensen er last van hadden. In Noord-Amerika en Australië noteerden de onderzoekers de grootste toename in ‘zwaarte’ (temperatuur en omvang).
“Dat laat maar weer eens zien dat hittegolven meer dan in een opzicht gevaarlijker worden”, zegt Michael Wehner van het Lawrence Berkeley-lab, die niet aan dit onderzoek heeft deelgenomen. “Hittegolven blijven langer en daarmee zijn de negatieve effecten op de samenleving ook groter”, zegt onderzoeker Wei Zhang van universiteit van Utah. “Die zullen enorm zijn en erger worden de komende jaren.”

Ruimtelijke beweging

De onderzoekers keken ook naar de veranderingen in de weerpatronen die met de hittegolven samenhangen. Zo worden windbewegingen als straalstromen die kunnen zorgen voor het ‘verdrijven’ van de hittegolven door de klimaatverandering zwakker, waardoor die trager verdwijnen. De onderzoekers hebben ook niet alleen naar plaatselijke temperaturen gekeken, maar ook naar de bewegingen van de hittegolven in de ruimte. Dat schijnt opmerkelijk te zien.

Aan de hand van een rekenmodel (CMIP6) konden de onderzoekers vaststellen dat die veranderingen volledig op het conto zijn te schrijven van de door de mens veroorzaakte broeikasgasuitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen en door de winning ervan. Zonder die broeikasgasuitstoot zou er volgens dat rekenmodel geen verergering van het aantal en de ‘zwaarte’ van de hittegolven zijn opgetreden.

Bron: psych.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *