Zomerhitte juli vrijwel zeker gevolg van door mens veroorzaakte aardopwarming

Hittegolven Europa 12 tot 18 juli Europa

Temperaturen tussen 12 en 18 juli 2023 (l) en afwijkingen van langjarig gemiddelde (1950 – 2023) (afb: artikel)

Grote delen van het Noordelijke Halfrond zuchten onder langdurige hittegolven en bosbranden, terwijl de invloed van El Niño op de noordelijke temperaturen nog moet beginnen. Volgens onderzoeksters uit het Verenigd Koninkrijk, de VS en Nederland is het nagenoeg zeker (pdf-document)  dat die extreme verschijnselen het gevolg zijn van de door de mensen veroorzaakte aardopwarming.

Volgens de onderzoekers is vrijwel geen (mensen)gemeenschap (laat staan dieren- of plantengemeenschap) voorbereid op de met die hittegolven gepaarde extreme warmte. Ze stellen dat de mens zich daar beter op kan voorbereiden, aangezien die hittegolven steeds vaker zullen voorkomen. “Hitte is een van de dodelijkste ramptypes”, zegt Julie Arrighi van het klimaatcentrum van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in Den Haag.
Recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat het vorig jaar in Europa meer dan 61 000 zijn overleden door de uitzonderlijke warmte. Broeikasgasuitstoot door menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering, maar nog steeds is er geen zicht op dat die uitstoot zal afnemen.

Voor hun uitspraken maakten de onderzoeksters gebruik van rekenmodellen om de ware ‘schuldige’ van de hitte te achterhalen. Ze kwamen op basis daarvan tot de conclusie dat de klimaatverandering 2,5°C extra had bijgedragen aan de temperaturen in het Middellandsezeegebied, 2°C aan die in Noord-Amerika en 1°C aan de hittegolven in China.

El Niño

Ze keken ook naar de bijdrage van El Niño. Als dat (opwarmende) verschijnsel al een rol speelt bij de heersende hitte op het Noordelijk Halfrond, dan zou die slechts gering zijn geweest. Het broeikasgaseffect was verreweg de belangrijkste van de zomerhitte tot nu toe, stellen de onderzoekers.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *