Geen gas en olie van Rusland stimuleert (win)activiteit elders

John Kerry

John Kerry (afb: WikiMedia Commons)

De EU beweert heel stoer geen olie en later geen gas meer uit Rusland te zullen invoeren in reactie op de Russische agressie in Oekraïne, maar als je denkt dat dan extra wordt in gezet op ‘hernieuwbaar’ dan heb je het mis (al zal dat officieel nooit erkend worden). Alle EU-landen gaan naarstig op zoek naar andere bronnen. Dat maakt nieuwe olie- en gasprojecten aanlokkelijker. Gaan we weer eens het paard achter de wagen spannen?
De uitspraak van de EU-landen on (op termijn) geen olie en gas meer uit Rusland af te nemen als straf voor ‘de oorlog van Poetin tegen het nazisme’ in Oekraïne dreigt te leiden tot een forse streep door het toch al zwak ontwikkelde klimaatbeleid in de wereld in het algemeen en de EU in het bijzonder. Alle EU-landen zijn driftig op zoek naar alternatieve oplossingen, die vrijwel alle ‘klimaatvijandig’ zijn en (kunnen) leiden tot nieuwe winprojecten van olie en gas, zo constateren wetenschappers van Climate Action Tracker (CAT).
“Er lijkt een run te ontstaan op nieuwe fossiele-brandstofinfrastructuur”, zegt Niklas Höhne van het NewClimate-instituut dat deelneemt aan CAT. “Dat helpt misschien voor de korte termijn maar als die infrastructuur er is dan zal die er nog tientallen jaren blijven en dan halen we de klimaatdoelen zeker niet.”

Het CAT-rapport komt uit terwijl in Bonn diplomaten praten over de komende COP27. Oud-minister John Kerry van de VS en tegenwoordig klimaatvertegenwoordiger van dat land waarschuwde dat de oorlog in Oekraïne niet gebruikt mag worden als excuus om kolen te blijven stoken. Hij stelde dat een aantal grote landen de beloften op de COP26 in Glasgow gedaan niet nakomt.

Vloeibaar gas

Volgens CAT worden er projecten voor de opslag van vloeibaar gas voorgesteld in Duitsland, Griekenland, Nederland en Canada. De VS, Qatar, Egypte en Algerije hebben overeenkomsten gesloten om vloeibaar gas te exporteren naar diverse EU-landen terwijl ook in West-Afrika nieuwe gasprojecten worden opgezet. “Als al die plannen worden uitgevoerd dan zitten we op den duur óf met vroegtijdig gestaakte operaties óf stevent de wereld af op een onomkeerbare opwarming”, stellen de opstellers van het CAT-rapport.
De EU heeft in het kader van ‘RepowerEU‘ twaalfmiljard euro uitgetrokken voor faciliteiten voor vloeibaar gas en voor gasaanvoerpijpen. Volgens de Europese Commissie zou dat slechts tijdelijk zijn om de energievoorziening veilig te stellen terwijl hernieuwbare capaciteit wordt uitgebreid. Ook het Verenigd Koninkrijk zou zich genoodzaakt zien vooral gasprojecten te ontwikkelen om de eigen energievoorziening te waarborgen.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *