Verlaten olie- en gasboorputten vormen groot risico

Verlaten boorputten

De voor- en nadelen van verlaten boorputten (afb: Mary Kang et. al/McGill-universiteit)

Niet dat dat al erg duidelijk is te merken, maar uiteindelijk zullen wij mensen toch van de fossiele brandstoffen af moeten. Een probleempje is daarbij wat we met de verlaten boorputten voor gas en olie moeten. Een groot gevaar is dat ze niet fatsoenlijk afgesloten worden en daarmee de aardopwarming een ‘handje helpen’.  Het zou om miljoenen putten over de hele wereld gaan, hebben onderzoeksters van, onder veel meer, de McGill-universiteit in Montréal geschat. Zij bieden een reikende hand aan overheden om dit probleem ‘sluitend’ op te lossen.
De verlaten boorputten vormen een risico, maar volgens de onderzoeksters ook een, mogelijke, oplossing voor het opslaan van broeikasgassen, maar ook voor waterstof of het gebruik van warmte uit diepere aardlagen.
Alleen in Canada zouden er al zo’n 400 000 verlaten olie- en gasputten zijn. De onderzoeksters denken dat het over de hele wereld gaat om miljoenen verlaten winplaatsen. De dader ligt in deze vaak (ook letterlijk) op het kerkhof en dan betekent dat dat de overheid voor deugdelijke afsluiting van die boorputten moet zorgen.

In november 2021 hebben de VS 4,7 miljard dollar (zo’n 4,5 miljard euro) uitgetrokken voor het afdichten van die verlaten putten. “Dat lijkt een hoop geld”, zegt Mary Kang van de McGill-universiteit, “maar wij schatten de kosten voor het afdichten van de gedocumenteerde verlaten putten in de VS zo’n 30% tot 80% hoger en misschien meer.”
Daarbij is er van die winplaatsen nog veel niet bekend. “Er zijn nog veel niet gedocumenteerde putten die wij kennen, maar waarvan de juiste locatie en diepte onbekend zijn. We zullen snel een netwerk moeten opzetten en gegevens moeten verzamelen om uit te maken welke putten het eerst moeten worden afgedicht, want de komende jaren zullen er tienduizenden winplaatsen moeten worden afgedicht.”

“Volgens recent onderzoek vormen verlaten olie- en gasputten milieurisico’s voor water, lucht en gezondheid van de mens”, stelt medeonderzoeker Seth Shonkhoff van PSE Healthy Energy, “maar de literatuur is nog onvoldoende om de risico’s te kwantificeren.”

Mogelijkheden

Het is natuurlijk duidelijk dat het ‘handig’ zou zijn als je weet waar al die gaten zitten om niet per ongeluk op een oude gasvoorraad te stuiten (met alle problemen van dien), maar de onderzoeksters zien ook mogelijkheden (zoals reeds verklapt). Zo zou het overgrote deel van die (gedocumenteerde) verlaten putten in de VS (91%) zich bevinden in geologische structuren die ook geschikt zijn voor de opslag van kooldioxide of waterstof. Ook zouden die locaties vaak, in driekwart van de gevallen, uitermate geschikt zijn voor windparken, stellen ze.

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *