“IJssmelt op Antarctica verstoort de oceaanstromingen voor eeuwen”

Antarctica (NASA)

Antarctica (afb: NASA)

Volgens onderzoekers van de universiteit van Nieuw-Zuid-Wales (UNSW, Aus) zou het steeds sneller wegsmelten van het ijs op Antarctica de oceaanstromingen op grotere diepten ernstig vertragen. Als gevolg daarvan zou in de komende eeuwen de verspreiding van zoet water, zuurstof en voedingsstoffen in de diepere oceanen afnemen met gevolgen voor het zeeleven daar maar ook daarboven.
De onderzoekers gebruikten voor hun onderzoekers nieuwe rekenmodellen om de gevolgen van de versnelde ijssmelt op Antarctica te kunnen achterhalen. Daarbij gingen ze ervan uit dat de broeikasgasuitstoot op hoog niveau blijft. Volgens de uitkomsten zou de snelheid van de stromingen in de diepe oceaan tussen nu en 2050 met 40% vertragen.
Als de berekeningen kloppen zouden die stromingen in de diepe oceanen wel eens helemaal in elkaar kunnen storten, stelt Matthew England van de UNSW. Volgens de berekeningen stromen er jaarlijks miljarden tonnen koud en zout water rond het continent, dat rijk aan zuurstof is. Dat water komt in de aanpalende oceanen terecht.

Door de ijssmelt wordt dat water minder dicht en minder zout. Daardoor vertraagt de stroming op grotere dieptes in de oceanen. Het smeltwater blijft vooral aan het oppervlak. Dat heeft gevolgen voor het klimaat, het zeepeil en de ecosystemen in de oceanen, zeker op grotere dieptes.
England: “Dit zijn de longen van de oceanen. Als de watercirculatie stagneert beneden de 4000 m dat heeft dat gevolgen voor voedingsstoffen op grotere dieptes en dat heeft weer gevolgen voor het zeeleven in minder diepe delen.”

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *