Klimaat ook zonder kernenergie te ‘redden’

Bijdrage kernenergie aan klimaatdoelen

Kernenergie kan weinig bijdragen aan behalen klimaatdoelen. In deze afbeelding is de verbranding van biomassa  beschouwd als onduurzaam (afb: uit rapport Ökoinstitut)

Op de COP28 ondertekenden 22 landen, waaronder Nederland, een verklaring om kernenergie in te zetten tegen de klimaatontwrichting, maar volgens onderzoekers rond Christoph Pistner van het instituut voor toegepaste ecologie is dat niet erg realistisch.

Klimaatbescherming is zonder kernenergie mogelijk. Volgens Pistner zijn de veronderstellingen van de ondertekenaars wetenschappelijk niet houdbaar. We moeten, stellen de onderzoekers, ons richten op de snelle uitbreiding van duurzame energie en op energiebesparing voeg ik(=as) daar aan toe.
In alle scenario’s voor het temperen van de aardopwarming speelt kernenergie een ondergeschikte rol. Het instituut evalueerde de mogelijkheid tot inzetten van kernenergie in opdracht van Duitse milieuautoriteit. Daaruit komt naar voren dat kernenergie helemaal niet nodig is om de klimaatdoelen te halen. Sterker nog, met veel kern- en weinig duurzame energie zijn de Parijse klimaatdoelen volgens de onderzoekersters onhaalbaar.
Ze bekeken tien klimaatscenario’s om de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord in Parijs te halen, met en zonder de inzet van kernenergie, en een kernenergiescenario waarop de ondertekenaars van de verklaring zich zouden hebben gebaseerd. Uit het onderzoek kwam dat een verdrievoudiging van het kernenergievermogen in 2050 praktisch niet mogelijk is.

Glorietijd

In de glorietijd van de kernenergie in 1984 en 1985 werd zo’n 30 GW aan kernenergievermogen aan het (wereldwijde) net aangekoppeld. “Voor een verdrievoudiging moeten de komende 25 jaar elk jaar meer vermogen worden toegevoegd dan in topjaar voor kernenergie 1985 is gebeurd”, zegt medeonderzoekster Charlotte Loreck. “Dat is de laatste decennia niet meer gebeurd. Zo werd er in de laatste tien jaar elk jaar maar 3,4 tot 10,3 GW aan nettovermogen (kernenergie; as) toegevoegd.”
Volgens het model MESSAGEix-Globiom van het internationale instituut voor toegepaste systeemanalyse (IIASA) in Wenen stijgt het kernenergievermogen tot 2050 aanzienlijk, maar maakt nog geen 9% van de totale energievoorziening uit in 2050 (16% van de stroomvoorziening). Dan komt 81% van duurzame energie (waartoe biomassa niet wordt gerekend).

Om die verdrievoudiging te halen is een ‘jaarproductie’ tot 2050 van 60 GW nodig. Daartegenover steekt hernieuwbare energie aanzienlijk gunstiger af, stellen de onderzoekers. Daarbij hebben de onderzoekers het nog niet eens gehad over de bouw van nieuwe kerncentrales die al gauw een jaar of twintig duren. Dan is het 2043.

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *