Oliesector niet op koers Akkoord van Parijs

EnergiecentralesOliemaatschappijen beleven, vooral door toedoen van de Russische inval in Oekraïne, gouden tijden. De bedrijven stellen zich te conformeren aan de plannen om het gebruik van fossiele brandstoffen tot nul te reduceren, maar volgens onderzoekers stroken de plannen van die bedrijven niet met de in Parijs in december 2015 gemaakt afspraken. De onderzoekers rekenden zes ‘ontkolingsplannen’ van drie oliebedrijven door – BP, Shell en Equinor– en van het Internationale Energieagentschap (IEA) door. Alleen de IEA slaagde.
Er zijn vele scenario’s gemaakt door openbare, commerciële en academische instellingen en die geven de verwachte toekomstige energiebehoefte en de daarvoor veroorzaakte uitstoot. Die geven ook aan hoe snel de verschillende sectoren hun broeikasgasuitstoot moeten afbouwen. Ze berekenen ook met welke technieken aan die verwachte behoefte kan worden voldaan.
Iets soortgelijks heeft de oliesector ook gedaan. Pas de laatste jaren is in die scenario’s de ‘ontkoling’ (weg van fossiel) in verdisconteerd, maar het is vaak moeilijk terug te vinden waarop die bedrijven hun conclusies baseren. Dat maakt het moeilijk die te vergelijken met wetenschappelijke scenario’s zoals die van het VN-klimaatforum. Nu hebben onderzoekers zes scenario’s doorgerekend die tussen 2020 en midden 2021 zijn gepubliceerd (twee van BP, een van Shell, een van Equinor en twee van het Internationale Energieagentschap (IEA)) en gekeken of die voldeden aan de doelstellingen van ‘Parijs’.

Onvoldoende

“De meeste scenario’s die we bekeken zijn inconsistent met het Akkoord van Parijs en houden de opwarming bij lange na niet onder de 2°C, laat staan onder de 1,5°C”, zegt Robert Brecha van Climate Analytics. Alleen het scenario van IAE, netto 0 in 2050, ligt op koers van het Parijse Akkoord. Bill Hare van Climate Analytics stelt dat zelfs een tijdelijke overschrijding van de 1,5°C-limiet al katastrofale gevolgen heeft en het uiterst lastig maakt om ons (=de mens) daaraan aan te passen.

De onderzoekers noteren dat de oliesector over het algemeen te hoog blijft inzetten op fossiele brandstoffen. De uitstoot aan broeikasgassen zou moeten worden gecompenseerd met herbebossing, maar volgens de huidige analyse voldoet die ‘oplossing’ niet. De onderzoekers achten het ook niet erg slim je te veel te verlaten op bomen die onze problemen zouden moeten oplossen. Het gebruik van kolen vinden ze hoe dan ook uit den boze. Voor beleidsmakers hebben de onderzoekers middelen ontwikkeld om dit soort scenario’s te kunnen beoordelen.

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *