Zes Portugese jongeren dagen 32 landen voor gerecht

Zorgen jongeren over klimaatverandering

Veel jongeren maken zich zorgen over de klimaatverandering (afb: Lancet-artikel uit december 2021)

Zes jongeren uit Portugal hebben 32 landen (27 EU-landen, Rusland, het VK, Noorwegen, Turkije en Zwitserland) voor Europese hof voor rechten van de mens (EHRM) gedaagd. Ze verwijten die landen te weinig te doen om het door mensen gecreëerde klimaatprobleem te bestrijden overeenkomstig het Parijse klimaatakkoord dat eind  2015 is overeengekomen. Volgens de zes (van 11 tot 24 jaar oud) zijn hun rechten geschonden door overheden die te laks zijn in de bestrijding van de klimaatverandering.
De 11-jarige Mariana zegt een groene wereld te willen zonder vervuiling waarin ze gezond kan leven. “Ik maak me zorgen over mijn toekomst”, zegt ze tegen de Britse overheidsomroep BBC. Volgens haar 24-jarige zuster Claudia is Mariana nog steeds bang voor helikopters die in 2017 bosbranden in Portugal mee hielpen blussen. Ze stelt dat het verwonderlijk is dat haar kleine zusje zich daarmee bezighoudt, maar vindt dat ze eigenlijk zou moeten spelen in plaats van zich druk (moeten) maken over haar toekomst.

Advocaten die de zes jonge Portugezen bijstaan zullen voor het hof betogen dat het huidige klimaatbeleid van de 32 ervoor zorgt dat de wereld afstevent op een opwarming van 3°C ( en niet op de 2°C of liever 1,5° als bovengrens van het Klimaatakkoord). Volgens hen lijden veel kinderen en jongeren onder klimaatstress, zoals zou zijn gebleken uit een in the Lancet gepubliceerd onderzoek onder tienduizend jongeren in tien landen uit 2021.

Bindend

Een uitspraak die in het voordeel van de klagers valt zal bindend zijn voor de 32 landen. Die zal ook maatgevend zijn voor uitspraken van lokale rechtbanken. Naar verwacht wordt zal het EHRM over negen tot achttien maanden zijn beslissing gemaakt hebben.

Overigens de allereerste horde die genomen moet worden in deze David/Goliathstrijd is of het zestal ontvankelijk geacht wordt. De klagers zouden op lager niveau de landen ook al beschuldigd moeten hebben. Pas als het hof heeft beslist dat de zes klagers ontvankelijk zijn wordt de zaak aangenomen en volgt een uitspraak. Tegenover het zestal zullen de aangeklaagde landen tientallen advocaten in de arm nemen om hun onschuld te bepleiten. De zes worden door de Britse organisatie Global Legal Action Network bijgestaan.

Bronnen: BBC, Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *