“EU leunt gevaarlijk zwaar op onbewezen koolstofafvangtechnniek”

Klimaatdoelen EU 2040Volgens een commentaar van de redactie Nature op de klimaatplannen van de EU leunen die gevaarlijk zwaar op een nog onbewezen technologie: het afvangen en opslaan van kooldioxide. Die techniek wordt nog nergens op grote schaal toegepast en het is bovendien nog maar zeer de vraag waar we die met veel energie verzamelde kooldioxide blijvend kunnen opslaan. In haar boek ‘Das Ende des Kapitalismus’ maakte Ulrike Herrmann korte metten met die manier van broeikasgasreductie.
De Europese Commissie, of althans haar adviseurs, stelt een vermindering voor van de broeikasgasuitstoot in 2040 met 90%. Daarbij is de afvang en opslag van kooldioxide inbegrepen.
Volgens Nature is er nergens nog zo’n systeem actief en met de systemen die in de pijplijn zitten zal de 90%-doelstelling niet haalbaar zijn.  Plannen voor deze systemen zouden wel eens de wil om de broeikasgasuitstoot te verminderen kunnen temperen, waarschuwen die adviseurs van de EC.
De tussendoelstelling voor 2040 (2050 moet de 100% zijn gehaald) moet dan ook nog eens met de lidstaten besproken worden en allerwegen in Europa gaan stemmen op een tandje terug te schakelen met het milieu- en klimaatbeleid. De jongste protesten van de boeren in de EU en de slappe knieën van het EU-bestuur geven weinig hoop dat alle mooie intenties stand zullen houden, zeker niet als je bedenkt dat bij de komende verkiezingen voor het Europarlement naar verwachting anti-groen en klimaatontkenners goed zullen scoren.

Bron: Nature

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *