Verbeteren bodem zou opname koolstof aanzienlijk vergroten

ploegen

Ploegen is uit den boze voor meer koolstof in de bodem

Andere landbouwtechnieken zouden ervoor kunnen zorgen dat de bodem zo’n 31 miljard ton aan kooldioxide meer kunnen opnemen dan die nu doet. Per jaar. Dat zou zijn te bewerkstelligen met relatief bescheiden middelen stelt Jacqueline McGlade, voormalig wetenschappelijk directeur van het milieuprogramma van de VN (UNEP).
Door andere landbouwtechnieken toe te passen zou het mogelijk zijn om in de helft van het wereldlandbouwareaal 1% meer koolstof op te slaan in de bodem. Dan heb je het over 31 miljard ton koolstofdioxide (want daar hebben we het over). Die 31 miljard ton is ongeveer gelijk aan de 32 gigaton die we jaarlijks extra moeten minderen met de uitstoot van broeikasgassen om op de goede weg te zijn naar een maximale aardopwarming van 1,5°C.
Die berekening komt van McGlade dus, die nu onder meer ook verbonden is aan Downforce Technologies, dat gegevens verzameld over de opslag van koolstof in de bodem. Volgens haar zou de extra opslag in de bovenste 30 cm van de landbouwgronden in veel gebieden in de wereld haalbaar zijn waar de bodem achteruit is gegaan. “Buiten de landbouwsector weten heel weinig mensen hoe belangrijk de bodem is voor het klimaat”, zegt ze. “Door anders te verbouwen nemen bodems koolstof op terwijl de boeren minder kosten hebben.”

Ze heeft uitgerekend dat het nog geen eenmiljoen euro kost om een oppervlakte van 40 000 ha armoedige grond in Kenya te herstellen. De boeren of bewoners zouden de opslag van koolstof nog te gelde kunnen maken ook, denken ze bij Downforce, door ze te verkopen als CO2-rechten aan uitstoters.

Akkerbouwers

Akkerbouwers krijgen meer koolstof in de grond door hun gewaswisseling te veranderen, door bodembedekkers te gebruiken zoals klaver en door gewassen direct te planten zonder te ploegen.

Veehouders zouden resultaat krijgen door meer inheemse grassen te gebruiken. Akkerhagen zijn daar ook goed voor. Onafzienbare velden met een en hetzelfde gewas zijn dan een gruwel voor de opslag van (meer) koolstof in de grond.

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *