Komt het antropoceen er als geologisch tijdperk?

Indeling van het Kwartair

Indeling van het Kwartair (afb: WikiMedia Commons)

Geologen hebben het Crawfordmeer in het zuiden van Canada voorgesteld als plek waar het begin van het antropoceen kan worden vastgesteld aan de hand van de samenstelling van de sedimentlagen. Het antropaceen is de periode waarin de mens zijn invloed op het wel en wee van de aarde heeft doen voelen. Ook een meer in China, het Sihailongwanmeer, was kandidaat maar het Canadese meer schijnt iets aantrekkelijker te zijn. Beide meren zijn niet bijster indrukwekkend, maar wel diep (het Crawfordmeer 24 m). Overigens is nog lang niet duidelijk of dat antropoceen als geologische aanduiding er ook komt.
Je kunt je natuurlijk afvragen wat je daarbij als maatstaf neemt. Er zijn wetenschappers die stellen dat de mens al tijdens de verovering van de wereld, een paar honderdduizend jaar geleden, zijn stempel snoeihard op de wereld heeft gedrukt. Aan de andere kant staan geleerden die de ‘gigantische versnelling’ in het verstoken van fossiele brandstoffen, het gebruik van kunstmest, en radioactief afval door bovengrondse kernproeven in de jaren ’50 het begin vormen.
Veertien jaar heeft de antropoceenwerkgroep van de internationale commissie voor stratigrafie (het bepalen van de geologische tijdperken), de ICS, erover gedaan om te bepalen wanneer het holoceen is opgehouden en het antropoceen begonnen. In 2016 stelde die werkgroep voor dat de jaren ’50 het antropoceen is begonnen, maar dat moet op de een of andere manier nog worden geverifieerd aa de hand van. sedimentlagen. Daarvoor werden twaalf locaties voor gekozen en lijkt het Crawfordmeer de nummer een te zijn geworden.

Hoe het verder gaat ligt aan de aan de subcommissie voor kwartairstratificatie (SQS) van de ICS. Er liggen nu drie voorstellen: over de gouden lokatie, over bijkomend bewijs elders verzameld en , het meest omstreden, over de erkenning van antropoceen als geologisch tijdperk. “Iedereen wil het antropoceen voor eigen doelen gebruiken”, zegt geoloog Martin Head van de SQS. Voorlopig is daar het laatste woord nog niet over gesproken.

Bron: Science

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *