Komt het antropoceen er als geologisch tijdperk?

Indeling van het Kwartair

Indeling van het Kwartair (afb: WikiMedia Commons)

Geologen hebben het Crawfordmeer in het zuiden van Canada voorgesteld als plek waar het begin van het antropoceen kan worden vastgesteld aan de hand van de samenstelling van de sedimentlagen. Het antropaceen is de periode waarin de mens zijn invloed op het wel en wee van de aarde heeft doen voelen. Ook een meer in China, het Sihailongwanmeer, was kandidaat maar het Canadese meer schijnt iets aantrekkelijker te zijn. Beide meren zijn niet bijster indrukwekkend, maar wel diep (het Crawfordmeer 24 m). Overigens is nog lang niet duidelijk of dat antropoceen als geologische aanduiding er ook komt. Lees verder