Oceanen vergroenen door klimaatverandering

Algenbloei in de Baltische Zee

Algenbloei in de Baltische Zee op 5 juli 2005. (afb: NASA)

Uit satellietbeelden blijkt dat de oceanen steeds groener worden. Dat wijst op een toename van de algengroei. De klimaatverandering zou de oorzaak zijn. Vooralsnog is niet bekend wat daarvan de gevolgen zijn voor de voedselketen in de oceanen en of die algentoename effect heeft op de opnamecapaciteit van koolstofdioxide van de oceanen.
De kleur van de oceanen zegt iets over de bovenste waterlaag. Als die diepblauw is dan zijn daar weinig micro-organismen en ander klein grut. Groen komt van het chlorofyl dat een deel van het fytoplankton gebruikt voor de omzetting van water en kooldioxide in voor de algen (groenwieren) handzame stoffen.

Onderzoekers rond B.B.Cael (schaamt zich kennelijk voor zijn voornaam) van het oceanografisch centrum in Southampton zagen de vergroening na analyse van satellietbeelden (Aqua van de NASA) van de laatste twintig jaar.
De hoeveelheid algen in de oceanen is sterk seizoensafhankelijk. Toch zagen de onderzoekers duidelijke trends in meer dan de helft (56%) van de oceanen, een oppervlak groter dan het landoppervlak. De kleurverandering scheen nog al ‘voorzichtig’ te zijn tussen 2002 en 2022. Vooral rond de evenaar was de kleurverandering duidelijk te zien.

Geen verrassing

De resultaten stemden overeen met de uitkomsten uit rekenmodellen. “Ik heb jarenlang simulaties gemaakt die me zeiden dat de kleur van de oceanen zou veranderen”, zegt medeoderzoekster Stephanie Ditkiewicz van het MIT in Cambridge (VS). “Het is dus geen verrassing dat dat ook gebeurt, eerder beangstigend (???;as). Die veranderingen komen door de door mensen veroorzaakte veranderingen van ons klimaat”, zegt zonder een spoor van twijfel.

Met de watertemperatuur zou de veralging weinig te maken hebben. De onderzoekers speculeren dat de dikte en de menging van verschillende waterlagen daarvoor verantwoordelijk is. Die factoren zouden invloed hebben op de hoeveelheid plankton en die veranderen met de aardopwarming, zo stellen ze. Het is ook lastig die factoren voortdurend en nauwkeurig te meten, anders dan de watertemperatuur, en daardoor is het ook moeilijk om trends te ontdfekken. Overigens vraag ik(=as) me hier af of de toegenomen concentratie van kooldioxide niets met de extra algengroei heeft te maken.
Volgens Duktewiecz is nog moeilijk te zeggen wat die veralging voor gevolgen heeft voor voedselketen en kooldioxideopname door de oceanen, maar dat die gevolgen heeft op vele gebieden onder meer ook op de samenstelling van het fytoplankton, is volgens haar zonneklaar.

Bron: bdw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *