Amazonegebied laatste vijftien jaar versneld ontbost

Ontbossing Amazonegebied

De ontbossing is vooral het gevolg van uitbreiding van landbouw- en mijnactiviteiten

De ontbossing van het regenwoud in het Amazonegebied in Brazilië is de laatste vijftien jaar nog niet zo snel gegaan. Volgens een verslag van het Braziliaanse ruimtevaartagentschap Inpe is de ontbossing het laatste (volle) jaar met 22% toegenomen. Brazilië heeft tijdens de jongste klimaatconferentie in Glasgow, samen met enkele andere landen, beloofd ten laatste in 2030 te stoppen met houtkap en om weer nieuw bos aan te platen.
Volgens de jongste gegevens is in 2020-2021 ruim 13 000 km2 bos verloren gegaan, het meeste sinds 2006. Volgens de Braziliaanse minister van milieu Joaquim Leite vormen die gegevens een ‘uitdaging’. “We moeten krachtiger optreden tegen die misdaden”, zei hij wat schijnheilig. De gegevens zouden geen juiste indruk van de laatste maanden geven, stelde hij ook.
Onder de huidige president  Jair Bolsonaro is de ontbossing sterk toegenomen, niet in de laatste plaats door de op zijn minst erg lankmoedige houding van de Braziliaanse president jegens de kappers. In het recente verleden heeft hij herhaaldelijk in de clinch gelegen met de Inpe, die hij besmeuring van de reputatie van Brazilië verweet. Greenpeace heeft aangetoond dat ontbossing in de hand is gewerkt door producten die winkelketens in het westen verkopen en die waren geteeld/gekweekt op vers ontboste gronden.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *