Laatste oerbossen Europa verdwijnen ondanks beschermde status

Oerbos Białowieza

Oerbos in Białowieza (Polen) (afb: WikiMedia Commons)

Europeanen wijzen vaak met het vingertje naar de mensen in Afrika, Indonesië of Zuid-Amerika als het gaat om boskap, maar in Europa zelf verdwijnen de laatste oerbossen nagenoeg ongeremd, hoewel die volgens de EU beschermd zouden moeten worden. Onderzoekers luiden de noodklok.
Oer- en min of meer natuurlijke bossen zijn voor de biodiversiteit maar ook voor de klimaatbescherming van grote betekenis. Toch komen die steeds minder voor. In veel (EU-)landen zouden die laatste oerbossen niet worden beschermd. De zaak moet zo snel mogelijk in kaart gebracht worden en er zal moet worden gekapt met kappen in die oer- en nabij-oerbossen, vinden de verontruste wetenschappers
“Deze bossen zijn beslissend voor het behoud van de biologische verscheidenheid”, stelt Martin Mikoláš van de uiversiteit van Praag. “Veel met uitsterven bedreigde soorten zijn daarvan afhankelijk zoals lynxen en beren maar ook veel kevers en schimmels. Ze slaan grote hoeveelheden koolstof op en dragen daarmee bij aan de bestrijding van de klimaatverandering. Ondanks hun betekenis lukt het ons niet deze natuurerfenis adequaat te beschermen.”

Volgens de contesterende onderzoekers ontbreekt het ons aan kennis over het waar van de laatste oerbosresten in Europa. “We zullen dat snel in kaart moeten brengen”, zegt Tobias Kuemmerle van de Humboldtuniversiteit in Berlijn. “Anders kunnen die bossen gekapt worden.”

Afgelegen

Veel oerbosresten liggen in afgelegen en lastig toegankelijke gebieden die ze vroeger beschermde tegen houtkap, maar de tijden zijn veranderd. Houtkap en verkoop brengt vaak meer op voor de eigenaars dan bescherming, stellen de omderzoekers. Kuemmerle: “De laatste oerbossen verdwijnen zienderogen en dat in weerwil van het EU-beleid op het gebied van biodiversiteit, maar we hebben alle middelen dat onmiddellijk te stoppen.”

De EU zou een kappauze in gebieden moeten gelasten waar zich mogelijk oerbos(restanten) bevinden, stellen de onderzoekers. Uiteindelijk zullen de lidstaten die actief moeten beschermen. “Het is nu tijd om te handelen”, zegt Mikoláš. “We moeten de noodzakelijke stappen nemen om deze onvervangbare erfenis voor toekomstige generaties te redden.”

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *