Opvriezen van de polen zou mogelijk en goedkoop zijn

Zuidpool

Het wegsmelten van het landijs op de Zuidpool. Linksboven als we geen broeikasgassen meer uitstoten, rechtsonder als we alle voorraden fossiele brandstoffen opstoken (afb: Ken Caldeira en Ricarda Winkelmann)

Steeds weer zoeken mensen (en dus ook onderzoekers) technische oplossingen voor de kwade gevolgen van hun onverantwoorde gedrag, dus ook bij de dreigende klimaatont-wrichting. Door de aardop-warming warmen de polen extra snel op, met grote gevolgen voor het klimaat. Nu denken dat het (kunstmatig) opvriezen van de polen niet alleen haalbaar maar ook betaalbaar is. Zou de mens nooit leren?
Het ijs op de polen (Noord- en Zuidpool) verdwijnt rap. Dat proces versnelt de aardopwarming doordat zeewater en kale grond veel meer warmte opneemt van de zonstraling dan zeeijs of beijsd land (het albedo-effect). Nu denken onderzoekers de wereld een genoegen te doen door te melden dat het heropvriezen met het ijs de albedo weer terugbrengt. Dat zouden ze willen bereiken door de instraling van zonlicht te verminderen met een soort zonnebril voor de polen.
Die zonnebril zou dan moeten bestaan uit deeltjes die straalvliegtuigen hoog in de atmosfeer (op ruim 10 km) boven de polen verspreiden boven de 60° noorder- en zuiderbreedte. “Er is wereldwijd een hoop opwinding over de verspreiding van aerosolen om de planeet te koelen, maar als er een plaats is waar de voordelen opwegen tegen de nadelen dan zou dat op de polen zijn”, zegt https://morse.yalecollege.yale.edu/wake-smith“>Wake Smith. Uiteraard moet die operatie jaarlijks herhaald worden aangezien die deeltjes niet netjes boven de polen blijven hangen.
De onderzoekers achten tankvliegtuigen als de aangewezen verspreiders boven de 10 km hoogte. 125 van dat soort vliegtuigen zou voldoende zijn om de polen met 2°C per jaar af te koelen, rekenden de onderzoekers uit. De kosten van de operatie zouden uitkomen op 11 miljard dollar per jaar (de euro is nu minder waard dan de dollar), een fractie van de kosten die gemoeid zijn met het stoppen van de broeikasgasuitstoot.
Smith ziet de operatie zoiets als het innemen van een asperientje (geen penicilline). Hij erkent dat de koeloperatie geen alternatief is voor de ontkoling van de wereldeconomie.

De koeling van de polen achten de onderzoekers maar een kleine ingreep, maar daarvan zouden de effecten ook op lagere breedtes voelbaar (kunnen) zijn. Daarmee zouden de risico’s van zo’n ingreep kleiner zijn dan als die op de hele aarde zou worden toegepast, schatten de onderzoekers (bij monde van Smith).

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *