Californië roept oliemaatschappijen ter verantwoording

Oliesector floreert

De inkomsten van de oliesector zijn geweldig, de uitgaven gaan vooral naar fossiele projecten (bijna 93%) (afb: rapport Greenpeace)

De Amerikaanse staat Californië heeft Exxon-Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips, Chevron en de Amerikaanse oliebranchvereniging  American Petroleum Institute voor de rechter gedaagd. Californië houdt de gedaagden verantwoordelijk voor de schade die de klimaatverandering veroorzaakt heeft. De aanklager stelt dat de oliebedrijven en de branchevereniging tientallen jaren onzin hebben verkocht over de voornaamste oorzaak van de klimaatverandering (verbranding van fossiele brandstoffen), terwijl die al sedert de jaren ’60 wel degelijk op de hoogte waren van de effecten van broeikasgas kooldioxide, de stof die ontstaat bij die verbranding.
In de aanklacht wordt gesteld dat die valse informatie van de oliesector ervoor gezorgd heeft dat de maatschappij en politiek traag op de door broeikasgassen ingezette klimaatverandering zou hebben kunnen reageren. Die vertraagde reactie door toedoen van die oliesector zou hebben geleid tot enorme kosten voor mensen, eigendommen en natuurlijke bronnen.
Inmiddels worden er steeds meer rechtszaken aangespannen tegen overheden en oliemaatschappijen vanwege hun grote aandeel in de uiterst trage reactie op de al zo’n vijftig jaar geleden voorspelde gevolgen van voortgaand gebruik van fossiele brandstoffen. Californië schijnt in zoverre een nieuwe ontwikkeling te zijn omdat in die zaak de aangeklaagde bedrijven en branchevereniging aansprakelijk worden gehouden voor de al geleden klimaatschade.

Er zou een fonds moeten komen, gespekt door de aangeklaagde bedrijven, om de klimaatschade die, onder meer ontstaat, door weerextremen en natuurbranden te vergoeden (zo dat al mogelijk is; as). Volgens de branchevereniging hoort die zaak niet voor de rechter maar in het parlement te werden besproken en besloten.

Bronnen: der Spiegel, the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *