Rechter maant België en Vlaanderen tot meer klimaatactie

Vlaams milieuminister Zuhal Demir (NVA)

Vlaams milieuminister Zuhal Demir (NVA) (afb: WikiMedia Commons)

Een rechtbank in Brussel heeft, in hoger beroep, geoordeeld dat de deelregeringen van het Brussels gewest, van Vlaanderen en van de federale regering in gebreke zijn gebleven met hun pogingen de broeikasgasuitstoot in 2030 met 55% te verlagen ten opzichte van het 1990. De rechtbank heeft de desbetreffende autoriteiten opgedragen alles in het werk te stellen die doelen te halen. Het lijkt er op dat Vlaanderen weer in beroep (cassatie) zal gaan. De regeringen van Wallonië treft, kennelijk, geen blaam. De rechtszaak was aangespannen door milieuorganisaties en ondersteund door 58 000 burgers.
De eisers wilden een terugdringing van 61%, maar daarin ging de rechtbank niet mee. In 2021 bedroeg de vermindering 24%, hetgeen het behalen van het tussendoel (het einddoel is 100% in 2050) uiterst moeilijk zou maken. België is na Nederland het tweede land in de wereld dat de eigen overheid voor de rechter ter verantwoording heeft geroepen over haar ontoereikende klimaatbeleid. Ook in Nederland kregen de klagers, vertegenwoordigd door de stichting Urgenda, gelijk van de rechter.

De Vlaamse minister van milieu Zuhal Demir (NVA)) overweegt in cassatie te gaan. Zij vindt dat de rechter niet op de stoel  van de politiek mag gaan zitten. Overigens weigerde de rechtbank een dwangsom op te leggen van eenmiljoen euro per maand als mocht blijken dat de doelen niet gehaald worden. De federale milieuminister Zakia Khattabi (Ecolo) vat de uitspraak als een aansporing een tandje bij te zetten, maar de zeven partijen in de regeringscoalitie zijn het niet eens over de te varen koers.

Grootste klimaatvervuilers

Gerekend per hoofd van de bevolking behoren de Belgen tot de grootste klimaatvervuilers ter wereld, maar de klimaatmaatregelen van de Belgen lopen achter bij hun buren (waarschijnlijk een vermindering van 47% in 2030 t.o.v. 1990). Nederland zou uitkomen op 49% (nog altijd te weinig; de EU mikt op 55%), Frankrijk op 50%, Duitsland op 65% en het VK op 68%.
Toch wordt links en rechts het klimaat van België geprezen. Zo is de bouw van windparken op zee indrukwekkend en doet België er veel aan om de autovloot van bedrijven te ‘elektrificeren’.

Bronnen: le Monde, the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *