‘Zandbatterij’ (weer) een oplossing voor het klimaatprobleem?

Zandbatterij

De ‘zandbatterij’ in Finland (afb: Polar Night Energy)

De zandbatterij van de jonge ingenieurs in het Finse Kankaanpää bestaat echt uit zand en slaat geen elektriciteit op maar warmte. Dat zou een goedkope manier zijn om de fluctuaties in de energieopbrengst van hernieuwbare bronnen (zon en wind) op te vangen. Op het terrein van een krachtcentrale hebben de Finnen een commerciële installatie gebouwd die met succes zou zijn getest.
“Als er veel groene stroom wordt opgewekt dan moeten we de overmaat snel op kunnen slaan”, zegt Markku Ylönen, een van de oprichters van het bedrijf Polar Night Energy dat de zandbatterij heeft ontwikkeld. Die overmaat warmt het zand op met weerstandsopwarming (‘elektrisch vuur’) tot 500°C. Via warmtewisselaars verwarmt het zand lucht dat gebruikt kan worden voor warmtetoepassingen zoals huisverwarming via een stadswarmtesysteem.
De grote uitdaging is het systeem op te schalen tot een omvang die er toe doet. In principe kun je de warmte gebruiken om die weer om te zetten in stroom, maar dan zakt het rendement dramatisch. De ingenieurs denken dat die warmte ook industrieel gebruikt zou kunnen worden. Overigens wordt ook elders onderzoek gedaan met ‘zandbatterijen’, maar de Finnen hebben de primeur.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *