Waterstof schone brandstof? Zou het?

Waterstof (met bellen)

Scheikundig symbool voor waterstofgas

Sprookjes zijn van alle tijden zoals verhalen over zuinige auto’s en waterstof als schone brandstof. Die sprookjes leiden een hardnekkig leven. Probleem nummer een is gigantisch. Om waterstof te krijgen heb je erg veel energie nodig. Die energie ben je voor een belangrijk deel kwijt want die ‘verdien’ je maar deels terug door de energie de je wint met de verbranding van waterstof. Opmerkelijk is dat dat energieverlies om waterstof te maken nauwelijks wordt genoemd in alle geestdriftige verhalen over die ‘schone’ brandstof.
Er zijn wel alternatieve winningsmethoden, onder meer via bepaalde bacteriën, maar voor zover ik weet worden die nergens op grote schaal toegepast. Waterstof produceren is dus veel energie verspillen net als het gebruiken van auto’s om ons te verplaatsen. Die energie komt op het ogenblik nog voor een belangrijk deel uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Tel uit je winst. Je kunt natuurlijk voor de productie van waterstof duurzame energie gebruiken, maar dat betekent dat je een die energie  niet voor andere zaken kunt gebruiken waar we zo aan gehecht zijn.

Ooit heb ik, dat moet zeker veertig jaar geleden zijn, in Duitsland een lab bezocht waar ze proeven deden met micro-organismen die als bijproduct waterstof produceerden. Dat lijkt me een handzamer route, als je per se waterstof wil produceren, maar ik vraag me af of het waterstof dat je daarmee zou kunnen produceren ooit voldoende zou kunnen zijn om een werkelijke bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatontwrichting.

Energiebesparing

Voorlopig is de op de korte termijn maar een relatieve snelle oplossing (naast de uitbreiding van zonne- en windcapaciteit): energiebesparing. Die kun je verwezenlijken door apparaten zuiniger te maken, maar ook door af te zien van het gebruik.
De mensen in de rijke landen consumeren aanzienlijke hoeveelheden energie. Daar kunnen we veel op bezuinigen. De grootste bezuiniging is het aan de kant doen van de auto, energie- en grondstofverspiller bij uitstek (bovendien slecht voor onze gezondheid). We zouden ook eens moeten kijken naar al die apparaten die we om ons heen verzamelen, de klimaatkosten van de elektronica, van de luchtvaart enzovoort.
We verwijderen tegenwoordig de bladeren met bladblazers, we maaien de bermen met rondvliegende draadjes. Allemaal apparaten die energie verspillen. Waar zijn de bezems en zeisen gebleven? Scheelt meteen in de kosten die we besteden aan sportscholen.

Het is al vaker gezegd, maar we willen er kennelijk nog niet aan: wij in het rijke westen zullen moeten minderen anders verzuipen we in onze eigen overconsumptie… Amen.

as

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *