Hoe groen is hernieuwbare energie daadwerkelijk?

Microzwaartekrachtproeven met maken van organische zonnecellen

Die proeven in het vliegtuig bij microzwaartekracht waren maar van korte duur  (zo’n 20 s) (afb: beeld uit filmpje univ. van Karlstadt)

Veel in de strijd tegen klimaatverandering is gericht op het terugdringen van broeikasgassen en als iets geen broeikasgas-uitstoot veroor-zaakt wordt dat al gauw, groen of duurzaam genoemd, maar dat is natuurlijk maar onzin. Duurzaam (of groen) betekent dat iets geen schade veroorzaakt, welke dan ook, en tot in lengte van dagen gebruikt kan worden. Een duurzame auto of een groen vliegtuig is klinkklare nonsens.
Ook zogenaamd duurzame energie is (vrijwel altijd) niet duurzaam. Die windmolens en zonnepanelen worden ergens van gemaakt en als dat om niet hernieuwbare materialen gaat dan is zo’n molen of paneel, en dus de bijbehorende energievorm, niet duurzaam. Kringloop en hergebruik zijn vereisten en gebruik materialen die zo weinig mogelijk, liefst geen schade veroorzaken. Dat is ook het streven van Ishita Jalan van de universiteit van Karlstadt (Zwe), die in het kader van haar promotieonderzoek (het proefschrift als pdf-bestand) een organische zonnecel ontwikkelde, met een energetisch rendement van 20%.
Organische zonnecellen zijn niets nieuws, maar voorlopig is op dat gebied de siliciumcel nog steeds koploper. Organische zonnecellen worden gemaakt door een oplossing met de juiste verbindingen droog te dampen en zouden veel minder een aanslag op energie- en grondstof’rekening’ zijn. Zo’n oplossing moet verbindingen bevatten die elektronen afgeven en die ze opnemen. Jalan heeft die actieve laag die daarbij ontstaat en de processen die daarbij een rol spelen eens goed onder de loep genomen.
Daarbij deed ze, met heel wat collega’s (zie beeld uit filmpje), ook proeven in een microzwaartekrachtomgeving die gecreëerd wordt in vliegtuigen in een parabolische, dalende baan. Dat gebeurde in Bordeaux. Als je een groot deel van de zwaartekracht wegneemt dan wordt de vorming van de structuur in de actieve laag vertraagd, waardoor je het vormingsproces beter kan volgen. Doel voor Jalan was/is een betere, vooral beter gestuurde productiewijze te vinden om die zonnecellagen te vinden.

Een jaar energie

Naar ik (=as) het begrijp heeft de onderzoekster hét organische ei van Columbus nog niet gevonden en dat er nog meer onderzoek nodig is om dat rendement hoger dan 20% te krijgen. Jalan stelt dat momenteel nog maar een paar % van de energie wordt opgewekt door zonnecellen. Als we er in zouden slagen een uur lang alle zonne-energie zouden omzetten in elektrische energie, dan zouden we volgens haar genoeg energie hebben voor de hele wereld gedurende een jaar.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *