Stroom en warmte van de zon. Logisch toch?

Spiegelcollector TU Graz

Spiegelcollector TU Graz en PU Catalonië:..stroom en warmte…Eindelijk  (afb: TU Graz)

Ik (=as) heb me al vaker verbaasd over de fixatie op stroom/elektra bij zonne-energie. Al sinds jaar en dag zijn er zonnecollectoren om de warmte op te vangen. Dat scheelt een hoop elektra om warmte te ‘fokken’ en in een moeite door koelt zo’n duosysteem ook nog je zonnepanelen, die eigenlijk niet zo goed tegen de warmte kunnen. Dat is natuurlijk een idee van een leek, maar gelukkig zijn er ook mensen die er meer verstand van hebben het met me eens.
Een groep rond Armin Buchnoithner van de TU Graz (Oos) in samenwerking met de polytechnische universiteit van Catalonië heeft een parabole spiegel ontwikkeld die zowel elektra als warmte opvangt. De vorm van de zonnecollector is zo dat de zonnecellen op de brandlijn van de spiegel goed ‘bediend’ worden. De warmte wordt door een koelvloeistof afgevoerd en opgeslagen. De onderzoekers zien het systeem niet alleen voor woningen maar ook voor bedrijven in, onder meer, de textiel- en voedingsindustrie.
Het idee om warmte en elektrische energie van de zon op te vangen is al zeker zo’n vijftig jaar oud, maar kennelijk waren de problemen van zo’n gecombineerd systeem onoverkomelijk (of de prijs te hoog). Dat zou met ECOSun kunnen verwachten, schatten de onderzoekers.

Bij hun onderzoek hebben de ingenieurs samengewerkt met het bedrijf IMK Solarmirrortec voor het maken van de parabolische collector. De siliciumcellen zijn ontwikkeld door het Turkse bedrijf GÜNAM. Die moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen. De spiegel concentreert de zonnestraling met een factor 60 tot 120.

Aanzienlijke bijdrage

Buchroitthner: “Dit systeem zou een aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren.” Tot nu zijn dit soort parabolische zonnecollectoren vooral gebruikt in zonnige streken zoals Spanje of de Perzische Golf, maar poreven zouden hebben uitgewezen dat die ook in Oostenrijk en soortgelijke gebieden fossiele brandstoffen kunnen vervangen voor industriëel gebruik (kennelijk mikt hij toch op de industrie; as). “Gegeven de verhoging van de energieprijzen en de wens om energie- en importonafhankelijk te worden (Oostenrijk heeft moeite om van fossiel af te komen; as) is het belang van efficiënte en rendabele oplossingen voor de energievoorziening steeds groter.”

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *