Alle donkere voorwerpen wit schilderen helpt tegen aardopwarming, maar…

Xiulin Ruan met zijn superwit

Xiulin Ruan met zijn superwit (Afb: Purdue-univ)

Als we alle donkere gebouwen en wegen nou eens wit schilderden, dan zou dat helpen steden wat minder heet te laten worden dan ze nu zijn (hitte-eilanden), is de gedachte, aangezien wit veel minder zonlicht (en dus ook -warmte) absorbeert dan gekleurde vlakken. Punt is natuurlijk dat aan elk voordeel ook nadelen (kunnen) zitten. Is het middel (die verf) niet slechter dan de kwaal, moet je je dan afvragen (iets wat tot nu toe schrikbarend weinig gebeurt).

In 2020 bereidden onderzoekers van de Purdue-universiteit rond Xiulin Ruan de witste verf ooit gemaakt. Die zou 98% van de zonnestraling terugkaatsen en daarmee de temperatuur van het voorwerp op een 7°C tot 8°C lagere temperatuur uitkomen dan met een donkerder kleur.
Als je dat bij gebouwen doet zou je de behoefte aan koeling van het binnenklimaat met zo’n 40% kunnen terugdringen, was destijds de boodschap. De verf is nog niet te koop (verwacht wordt dat dat binnen het jaar wel zo is) maar als je alle gebouwen, voertuigen, wegen enzovoort daarmee zou bedekken, dan zou dat een slok op een borrel betekenen, is het verhaal. De vraag is dan natuurlijk of dat ook echt helpt. Waar gaat die weerkaatste warmte heen?

Jeremy Munday van de universiteit van Californië in Davis berekende dat als 1% tot 2% van het wereldoppervlak (zo’n halve Sahara) zou worden beschilderd de wereld niet langer meer warmte zou absorberen dan terugkaatsen. In Californië zijn ze al begonnen de wegen wit te verven. De ultieme oplossing voor de aardopwarming, zo lijkt het, maar is dat ook zo?

Bariumsulfaat

Dan moet je natuurlijk wat zorgvuldiger naar de ‘oplossing’ kijken. Voor die witte verf van Ruan is bariumsulfaat nodig en dat groeit niet aan de bomen. Dat zal gedolven moeten worden met alle nadelen voor milieu en natuur van dien. Bovendien heeft het effect van die ingreep niet alleen gevolgen voor de situatie ter plekke (koeling) maar ook op de aanpalende, niet beschilderde gebieden in de buurt en ook op het weer, klimaat en nog zo wat zaken. Het lijkt een wat minder onbezonnen plan dan het in de lucht schieten van sulfaatdeeltjes of andere vormen van wat geotechniek wordt genoemd, maar de effecten van zo’n ingreep zijn niet zo een, twee, drie duidelijk.

Wit verven met deze superweerkaatsende verf kan wat betekenen voor het verminderen van de temperaturen in de hitte-eilanden die steden zijn, maar zijn niet dé truc uit de hoge hoed die de aardopwarming stopt. Dan zullen we ons leven toch echt anders moeten inrichten, maar ondertussen doen we in het rijke westen of onze neuzen bloeden en gaan we en masse op vakantie (vaak per vliegtuig) naar oververhitte gebieden (om thuis te kunnen vertellen hoe heet het was?). Het zoogdier mens is een hardleers wezen.

Bronnen: New York Times, Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *