Viermiljard mensen hebben te maken met waterschaarste

Ernstige waterschaarste

Eenmiljard mensen hebben nu al te maken met ernstige waterschaarste (afb: Aqueduct/WRI)

Rond de helft van de wereldbevol-king heeft door de voortdenderende klimaatver-andering ten minste een maand per jaar te maken met (drink)-waterschaarste, aldus een rapport van wereldgrond-stoffeninstituut WRI. Door de klimaatverande-ring wordt de water-circulatie (ernstig) verstoord, waar-door steeds vaker langere droogteperiodes zullen voorkomen, maar ook extremere neerslag, die kan leiden tot overstromingen, zoals nog onlangs in India.
Juli was over de hele wereld gemeten de warmste maand ooit gemeten. Met de klimaatverandering worden droogteperiodes ook steeds waarschijnlijker, waardoor een voor mens, dier en plant onontbeerlijke grondstof steeds vaker schaars wordt: water. De wereld stevent af een nooit eerder waargenomen waterschaarste gedurende delen van het jaar. Daar tegenover staan verwoestende plensbuien die grote overstromingen (kunnen) veroorzaken.
Het WRI publiceert in zijn programma Aqueduct regelmatig een overzicht van de toestand van water op basis van onderzoek, van instellingen, overheden en bedrijven.
Het jongste overzicht, 4.0, stelt dat rond de helft van de wereldbevolking (nu achtmiljard) te maken heeft met watertekorten gedurende ten minste een maand in het jaar. Die conclusie wordt getrokken op basis van gegevens van 1979 tot 2019. In 2050 zou dat aandeel wel eens kunnen stijgen tot 60%, stellen de onderzoekers in het rapport. Van tekorten is sprake als ten minste 60% van de beschikbare watervoorraden wordt verbruikt. Dat leidt tot lokale concurrentie tussen verschillende gebruikers. Zonder gedegen beleid zullen die tekorten alleen maar toenemen.

Nu al zouden in 25 landen, met een kwart van de wereldbevolking, de tekorten al uiterst zorgwekkend zijn met een verbruik van 80% van de beschikbare watervoorraden. Dan hebben we het over landen in het Midden-Oosten, maar over Cyprus, Chili en Griekenland. In Zuid-Azië heeft 74% met ernstige watertekorten te maken, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zelfs 83%.

Mild scenario

Nog eens eenmiljard zal tussen nu en 2050 te maken krijgen met ernstige watertekorten, verwachten de onderzoekers, zelfs als de mens er in slaagt de aardopwarming binnen te perken te houden (tussen de 1,3°C en 2,4°C). “We praten over gemiddelden over de lange termijn”, zegt WRI-onderzoekster Samantha Kuzma. “We hebben het niet over pieken die kunnen voorkomen.”

Verschillende landen hebben de afgelopen tijd al beperkingen opgelegd in het waterverbruik. Zo mochten de Fransen hun zwembaden niet bijvullen. In Kaapstad dreigde maandenlang de dag te komen dat er geen water meer uit de kraan zou komen. In Frankrijk worden grote waterbassins aangelegd om rampen te voorkomen, maar die stuiten vaak op groot verzet. In Uruguay komt er door waterschaarste zelfs zout water uit de kraan.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *