Jongeren winnen klimaatgeding in Montana (VS)

Een rechter in de Amerikaanse staat Montana heeft een wet ongrondwettelijk (het gaat om de grondwet van de staat) verklaard die het lokale bestuur verbiedt rekening te houden met de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen op het klimaat bij het al dan niet verlenen van vergunningen aan fossiele bedrijven. Het geding was aangespannen door een stel jongeren die eisten dat de staat hen hun recht op een gezond leven en een schoon milieu zou ontzeggen door vergunningen te verlenen aan de olie- en gassector. Daarmee is de gewraakte (staats)wet van de baan.
Rechter Kathy Seeley bleek zich er niet met een Jannetje-van-Leiden te hebben afgemaakt. Haar vonnis telde meer dan honderd pagina’s. De zestien klagers, in leeftijd variërend van vijf tot 22 jaar, vroegen niet om geldelijke compensatie. Ze stelden dat de activiteiten van de bedrijven in de fossiele sector en de gevolgen daarvan voor het klimaat hen persoonlijk schade berokkenden.

Het zou voor het eerst zijn dat in de VS een rechter heeft geoordeeld dat de grondwettelijke rechten van minderjarigen en jongvolwassen zouden worden geschonden door de invoering van voor de olie- en gassector gunstige wetgeving. Advocate Julia Olson van de jongeren noemde de uitspraak een grote overwinning voor Montana (een staat met maar eenmiljoen inwoners), de jeugd, de democratie en het klimaat.

Bron: Le Monde